Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De concierges en amanuenses, tot 1951 helaas
Liep Aad tegen een boek op waarin deze foto stond.... wel uit 1951, maar Aad herkende er meteen een aantal van. Uit welk boek ?

Van Zorg en Zegen
1901 - 1951
Gedenkboek 1e Chr. HBS
Rotterdam

gaan we op deze en andere pagina's uit voorlezen op onze site

lerarenhbs

College van leraren der Chr. H.B.S. in 1951

Nieuwgierig hoe al die leraren heetten, klik dan even op deze
Reunie HBS link, misschien even zoeken, maar de bovenstaande foto staat er ook in en daaronder....

Mocht er iemand verhalen of foto's hebben van ook na 1951, we houden ons aanbevolen !!

Ten slotte moet nog een persoon genoemd worden, die aan elke school een rol van betekenis speelt, maar hier dubbel door de kwaliteiten van de functionaris. Bedoeld wordt de conciŽrge.

Nadat de eerste jaren de Heer J. Elscot deze functie had waargenomen, verscheen in 1906 de Heer J. van Mazijk, een figuur, die tot 1919 onafscheidelijk bij de scholen in de Jonker Fransstraat behoorde in zijn geklede jas en met een calotje op het hoofd. Alle oud-leerlingen herinneren zich zijn waardige verschijning, zoals hij elke morgen aan het begin der lessen aan alle lokalen aanklopte om de absenten op te nemen, of ze zien hem nog de trappen optornen met de kitten vol cokes, waarmee hij de verkleumde klassen weer wat nieuw leven gaf.

In de middagpauze verzorgde hij de overblijvers met behulp van zijn dochters, die hem ook de helpende hand boden bij de ondankbare taak het ingewikkelde samenstel van kamers met de trappenhuizen schoon te houden.

Misschien dat sommigen nog in het bezit zijn van hun rapportboekje, waarin van Mazijk met keurige hand de cijfers placht in te schrijven.

vanmazijk

J. van Mazijk

Concierge van 1906 - 1919

dekker

P. Dekker

Concierge van 1919 - ???

vdmeergrotenboer

J. van der Meer (links) en J.A. Grootenboer

Amanuenses


Klik hier voor de overige HBS Henegouwerplein verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Januari 2003