Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Dan word je pas een echte vent

Er wordt getwijfeld...

Inmiddels was er ook een schrijven binnen gekomen van de gemeente Rotterdam, waarbij de burgemeester van Rotterdam, de heer G.E.van Walsum, mij mededeelde, dat ik was ingeschreven voor de dienstplicht lichting 1963.

Nu, ik nam dat voorlopig maar voor kennisgeving aan. Het was immers nog maar 1961, dus ik maakte mij hierover nog maar niet druk. Ook de vele opmerkingen van : "dan wordt je pas een echte vent " snapte ik ook niet (en tot op heden nog steeds niet).

hansoproepmildienst

Kennisgeving van inschrijving voor de dienstplicht

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 April 2002