Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Heb je je examen eindelijk achter de rug, gooien ze inkt over je diploma

Hans vond het echt niet leuk, maar Vader Piet regelde een nieuwe ....

Klas 4 van de MULO werd alleen maar gebruikt om te oefenen en te herhalen alle stof, die je geleerd had. En heel het jaar door het oefenen van examenopgaven.

Uiteindelijk was het dan zover. Het schriftelijk examen!!!. Dit mocht niet afgelegd worden in het eigen schoolgebouw om eventuele hulp van eigen leraren waarschijnlijk te voorkomen. Iedereen moest naar een ander schoolgebouw. Al onze examenklassen moesten naar de MULO aan de Schonebergerweg in het westen van Rotterdam bij de remise van de RET.

Het ging daar zeer streng aan toe. Wij werden ingedeeld in lokalen. Alle deuren, ook de tussendeuren tussen de lokalen, bleven open. Heel de dag liepen de leraren maar tussen de rijen door alsmede ook de gecommitteerden; deze laatsten werden door de overheid benoemd.

Naar mijn beleving duurde dit examen wel een paar dagen. Elke dag op de fiets, jawel nog steeds dezelfde, moest ik een flink eind fietsen om op tijd, stipt 9.00 uur 's morgens, aanwezig te zijn. Kwam je te laat, dan mocht je geen examen meer doen.!!!

Na het schriftelijke examen weer terug naar school om weer te oefenen voor het mondeling examen. Voor alle vreemde talen moest je vijf boeken gelezen hebben en drie gedichten uit je hoofd leren. Deze mondelinge examens werden afgenomen in de betreffende taal. Je mocht dus geen woord Nederlands spreken. Voor de Nederlandse taal moesten wel tien boeken worden gelezen en vijf gedichten moesten uit het hoofd geleerd worden.

Ook over de andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der natuur, werd je stevig aan de tand gevoeld.

Eindelijk brak de dag aan, dat het mondeling examen werd afgenomen en aan het einde van de dag was ook de uitslag bekend.

Wij moesten naar zaal Lommerrijk aan de Straatweg. Het was daar verschrikkelijk druk. Iedereen kreeg een nummer, ik zat in ploeg 58 nr. 4

Mijn eerste mondelinge examen betrof : je gelooft het niet: NEE, HÈ....... het vak kennis der natuur. Ik was hier slecht in, omdat dit vak mij, ook toen al en nu nog steeds, niet interesseerde.

Met angst en beven ging ik naar het juiste tafeltje. Er zaten al twee personen: één leraar en één gecommitteerde. Elk vak duurde 20 minuten en dan ging er een harde bel en had je 10 minuten om naar het volgend onderdeel te gaan.

Het examen over kennis der natuur was inderdaad geen succes. Men begon simpel door te vragen, wat voor ontbijt ik had gegeten. Nu, wij aten thuis altijd 's morgens havermoutpap.

Ik dacht, dat kan ik niet antwoorden, want dan wordt gevraagd :

waar komt havermout vandaan ?

Wist ik veel ?

Dus maar gezegd, dat ik twee boterhammen met kaas had gegeten. Kaas kwam uiteindelijk van melk en brood van tarwe, was ik toen al vrij zeker van, dus ik red mij er wel uit, dacht ik.

Het ging redelijk goed naar mijn idee, maar op het laatst werden de vragen moeilijker en ik moest zeer lang na denken om de tijd door te komen. Ik wist het gewoon niet. Uiteindelijk bracht de bel de verlossing en was ik van dit vak af. Nu, het resultaat was er ook wel na : ik kreeg een 4 en dit was de enige onvoldoende.

Dit vak "kennis der natuur" had mij wel op een idee gebracht. Ik had al snel door, dat ik antwoorden moest geven, waarop men ging doorvragen. Zodoende kon ik het e.e.a. toch enigszins in de hand houden.

Nu, de andere vakken gingen prima. Alle vreemde talen met de boeken en de gedichten uit het hoofd, alles ging goed. Ook de Nederlandse taal en aardrijkskunde en vooral geschiedenis.

Bij dit laatste vak mocht ik zelf opgeven, waarover ik het wilde hebben. Nu, dat was niet moeilijk: "De Franse Revolutie vanaf 1789". Dit werd dan ook mijn beste vak en hiervoor behaalde ik een 8.

Het examen in de economische vakken hield tevens in, dat je het middenstandsdiploma kon behalen. Altijd doen, had pa gezegd.

Hij had dit gedaan op latere leeftijd en had hier toch wel moeite mee gehad. Nu, de mondelinge vakken hierover waren niet gemakkelijk. Mondeling moest ik examen afleggen in de vakken "rechts - en wetskennis en bedrijfsleer". Dit waren sterk theoretische vakken en men vroeg mij van alles. Ik vond het niet gemakkelijk en trachtte door slimme antwoorden te geven, toch nog redelijke cijfers te behalen. Nu, het lukte niet helemaal, ik behaalde respectievelijk een 5 en een 6.

Gelukkig vloog de dag voorbij.

Tussen de middag mocht ik eten bij tante Bep, die toen op de Bergweg woonde, dat was tenminste vlakbij. Ook was dit praktischer omdat op ons adres aan de Willebrordusstraat alles overhoop stond, want wij gingen verhuizen naar Overschie!!!. Meer daarover later.

Het zal zo tegen vijf uur 's middags zijn geweest, toen wij allemaal weer naar binnen moesten. Alle uitslagen waren bekend. Eerst werden de namen opgenoemd van hen, die gezakt waren. Deze jongens en meisjes werden afgevoerd naar een aparte zaal. Ik hoorde wel, dat er niemand van onze school bij was.

Uiteindelijk werden wij met 10 personen tegelijk op het podium geroepen. En elke keer weer dezelfde toespraken. Wat er gezegd werd, weet ik niet meer en dit kon mij ook niet meer schelen, want ik was geslaagd en had mijn diploma + mijn middenstandsdiploma !!.


De uiteindelijke uitreiking verliep vlot en dus snel met diploma en cijferlijst naar huis. Iedereen was blij en gelukkig, dat dit resultaat was bereikt.

Het ging echter nog even fout met mijn diploma en cijferlijst. Mijn nicht, Ria Boogaard, viel tegen mijn bureau aan, waarin diploma en cijferlijst lagen. In het bureau bevond zich ook een flesje inkt en jawel hoor, mijn diploma en cijferlijst zaten onder de inkt.

Maar niet getreurd, pa zorgde ervoor, dat ik nieuwe exemplaren kreeg.

Dit was echter toch nog een groot probleem.

Allereerst moet ik een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister halen en dan overboeken het bedrag ad f. 2,00 op postgiro 189597 ten name van Administrateur Examen MULO te Haarlem.

De tenietgegane stukken onder het inkt moest ik zenden (aangetekend) naar het Bureau Examen MULO, Wagenweg 216 te Haarlem. Uiteindelijk kreeg ik de nieuwe bescheiden, gedateerd 24 juni 1960.

Het heeft mijn latere loopbaan echter niet in de weg gestaan.

En dan dus hier dat unieke diploma met duidelijk zichtbaar het stempel AFSCHRIFT, waarom moest dat er nu op ???? Enne, waarom kon dit niet netter, beetje rechter was toch veel mooier geweest.....of vinden jullie van niet, oh het staat toch recht, dan heeft Aad het scheef ingescand

mulo diploma hansFamiliewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 April 2001