Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De bouw en de afbraak van de Adventkerk in Overschie

We beginnen met een citaat uit een van Hans' verhalen:

Twee jaar na dit verhaal liep Aad tegen nog meer aan over de Adventkerk van Overschie :

Naast de oude Grote Kerk werd werd op 21 April 1963 de Adventkerk in gebruik genomen :

overschiebrandkerkf9

de in 1899 bij brand verwoeste kerk en toren met spits uit ongeveer 1600

de veldwachter houdt een oogje in het zeil

overschienieuwekerkf11

Herstelde N.H. kerk, opnieuw in gebruik genomen op 12 mei 1901

Maar voordat de Adventkerk in Kleinpolder Oost in gebruik werd genomen, werden er Hervormde Diensten in Cafe Schanswijk gehouden, te zien op de bovenste foto....

De grote stimulator van de bouw van de Adventkerk was Ds. van der Sluijs.

De eerste steen van de Adventkerk werd op 9 juni 1962 aangebracht, op 21 april 1963 werd de door H. Brouwer en T.T. Deurvorst ontworpen Adventkerk in gebruik genomen. Er was plaats voor bijna 400 personen.

De laatste kerkdienst was al weer op 1 januari 1985, juni 1989 werd de Adventkerk gesloopt, uiteraard wegens sterk teruglopend kerkbezoek.

Op de eerste foto het heien van de heipalen van de Adventkerk, Aad weet dit nog als de dag van gisteren. Sommige palen gingen na 1 klein klapje zoo de grond in, in zijn herinnering zijn er veel meer palen de grond ingegaan als gepland, Aad had toen de indruk dat een paal die zoo de grond in zoefde niet echt was, maar hij zal zich wel vergissen.... enne wie weet staat er wel een bekende op de onderstaande foto.....
Na schooltijd werden er ook hutten gebouwd van de klaarliggende stenen....

adventskhei

Op de volgende foto het hek rondom de Adventkerk, ook dat weet Aad zich nog goed te herinneren, uiteraard klom je daar over heen enne natuurlijk is deze foto ook uniek, want op de achtergrond "onze" Eskampstraat flat !!!

adventskbouw

En op deze foto de Adventkerk vanaf de Abtsweg nadat de familie Engelfriet al weg was uit Overschie, die stoep op de Abtsweg was toch veel breder toen of niet ??? Aline help...

adventskafs

Aad geeft toe, de kwaliteit van de foto's is niet al te best, maar het profiel van de Adventkerk is op de volgende foto goed te zien, wij zijn er nooit binnen geweest.......

adventskfull

En blijkbaar werd de Adventkerk in 1989 afgebroken....

adventskafg


Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 Augustus 2003