Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een biografie geschreven in 1951 :

De blikken dominee

Prachtige OCR verhalen uit een van onze boeken, Aad vindt het heerlijk om ze te lezen, hopelijk jullie ook ....enne let niet op kleine OCR foutjes

Uitsluitend vertellen over de straattypen, die vroeger door de verdwenen binnenstad doolden. Dat was mijn opdracht. Nu, er zijn er heel wat geweest. Meer dan ik voor uw verbeelding kan doen herleven. In twee catagorieŽn behoren zij echter gescheiden te blijven. Zij, die tot de werkelijk aanstoot en spot opwekkende gedegenereerde leden van het vagebondengilde behoorden, en zij, die gerekend moeten worden tot de kleine nijvere negotianten, de rustige fatsoenlijke mensen, die er iedere dag opnieuw op uit trokken om hun schamele boterham op te scharrelen, doch die door hun eigenaardigheden de publieke aandacht trokken. Beide groepen mogen dus niet vereenzelvigd worden.Een immoreel, laag gezonken en walgelijk individu. Zijn standplaats zocht hij veelal op de Vlasmarkt, waarlangs de Hoogstraatdrukte leidde.

In een verkleurde geklede jas of gekreukelde schansloper stond hij daar te "preken." Geen fatsoenlijk mens wilde of durfde hem te beluisteren. Van ver klonk reeds zijn dreunende eentonige stem.
Het crapule van de straat hing aan zijn onzuivere lippen, waarlangs - terwijl hij oreerde - het speeksel droop naar zijn door sarcoptes scabici besmette kin.

En telkens steeg er uit de hem omringende sjappies en straatmeiden een brullend gelach, waarop "de dominee" zijn walgelijk vocabulair nog meer doorspekte met vloeken en onzedelijke woorden.

We zullen niet verder over hem uitweiden. Slechts baart het verwondering en verontwaardiging, dat het mogelijk is geweest, dat een dergelijk gedegenereerd individu zolang in de gelegenheid werd gesteld met zijn vuilbekkerij de volksziel te besmetten.Van al deze straattypen neem ik in gedachten afscheid, 'k Laat hun gestalten weer verdwijnen achter de coulissen van het verleden. De revue is geŽindigd! Het scherm zakt.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 Maart 2002