Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Praehep en Nibé waren geen Egyptische Farao's, maar....

Dan nu weer terug naar het werk van elke dag, dus nu bij de ABN. Mijn vroege postbeurten vervulde ik met heel veel plezier en ook mijn postzegelverzameling breidde zich gestaag uit. Inmiddels was ik ook al benoemd tot "machinist" d.w.z. het werken op een grote sorteermachine voor bankgiroformulieren.
Juist in die tijd ging men over op een ander soort bankgiroformulier, hetgeen voor ons minder werk betekende. De cliënt vulde het betreffende formulier nu helemaal zelf in en wij moesten het alleen nog sorteren en voorzien van rekeningnummers (toen nog zeven cijferig i.p.v. zoals nu negencijferig) Nu, dat sorteren, waarbij alles al automatisch werd geteld, was ook nog een hele klus, maar toch veel minder werk dan voorheen. Maar nu ontstond het probleem, dat de bank geen kopie meer had van de betalingsopdrachten en dat was echt een ramp!!!

Inmiddels had ik er ook controlewerk bij gekregen en dit werk werd tengevolge van de invoering van die nieuwe betalingsopdrachten toch wel bemoeilijkt. Ik heb dit vele malen aangegeven en uiteindelijk werd besloten om een soort fotomachine aan te schaffen, zodat elke betalingsopdracht gefotografeerd kon worden. En zo gebeurde het, dat er op een bepaalde dag zo'n apparaat geplaatst werd. Een aantal van ons kreeg uitleg en ik had hierover de supervisie. Al met al een geweldige vooruitgang, maar later daarover nog veel meer.

Inmiddels had ik ook mijn afgebroken studie weer opgepakt. In mijn diensttijd was hier niets van terecht gekomen. Bij het instituut

Praehep

aan de Mathenesserlaan ging ik snel in de avonduren het praktijkdiploma boekhouden halen. Dat lukte helaas niet in één keer (dat is wel meer voorgekomen, maar ook daarover later meer!!). Hierna werd mij toen reeds geadviseerd om te gaan studeren bij het

Nibé

Nederlands Instituut voor het Bank - en Effectenbedrijf met onder andere de vakken recht, economie en geld - en bankwezen. Al dat studeren moest in de avonduren gebeuren, dus dat was best zwaar.

Het werk op kantoor werd steeds drukker en ook merkten wij toen de gevolgen van de fusie. De beide giroafdelingen werden spoedig samen gevoegd in één gebouw t.w. op Blaak 34. Ook later hierover nog veel meer.

We zullen het hier maar even bij laten, maar later .......

Klik hier voor de overige verhalen uit mijn deel IV

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2003