Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Een verhaal geschreven in 1943 :

Het notarishuis aan het Haringvliet

Prachtige OCR verhalen uit een van onze boeken, Aad vindt het heerlijk om ze te lezen, hopelijk jullie ook ....enne let niet op kleine OCR foutjes

Het gebied der oude havens is in het tweede gedeelte der zestiende eeuw ontstaan. Toen werden de Nieuwe Haven en het Haringvliet gegraven. En daarna kwamen in de volgende eeuw of daaromtrent de Leuvehaven, de Bierhaven en de Glashaven. Ook de Blaak dateert uit die tijd.

Verschillende dier havens namen de plaats in van de
oude vesten of stadsgrachten, die verlegd moesten worden, omdat de stad zich telkens uitbreidde. De bebouwing, welke aan die oude havens zulk een bijzondere sfeer verleende, dateerde inmiddels uit het begin van de achttiende eeuw, toen heel Rotterdam als het ware ondersteboven werd gekeerd.

Van gemeentewege was begonnen, verschillende openbare gebouwen, als b.v. de beurs, die na langdurig gebruik begon te vervallen, af te breken en er nieuwe voor in de plaatst op te richten. Aldus verrezen waarlijk indrukwekkende bouwsels. Vele er van hadden in de loop van deze eeuw plaats moeten maken voor nieuwe bouw. De meeste Rotterdammers zullen zich er echter verschillende heel goed van kunnen herinneren.
Uit die tijd zijn o.a. de zetel van het Hoogheemraadschap van Schieland, de marinierskazerne etc. Tevens werden er toen, zoals boven opgemerkt, vele patriciėrshuizen gebouwd.
Enkele staan alle Rotterdammers nog levendig voor de geest, alhoewel velen vermoedelijk niet precies wisten, hoe die huizen heetten of aan wie ze vroeger toebehoorden.

Op de Nieuwe Haven trok altijd het Huis London de aandacht. Het dankte zijn naam aan het Londense veer, dat in 1612 ter plaatse werd ingesteld. Het interieur van dit fraaie huis was betrekkelijk goed bewaard gebleven. Men kon er een mooie, deftige schouw in bewonderen en de gevel was een der mooiste en voornaamste langs de oude havens.

Dan was er aan de Nieuwe Haven het huis nummer 59, dat op een bijna even mooie voorgevel bogen kon.

Op het Haringvliet bezaten verschillende herenhuizen een bijna paleisachtig interieur, met fraaie wand- en pla-fondbeschilderingen. En op de Geldersekade kon het z.g. notarishuis enkele mooie kamers, kleine zalen, aanwijzen.

In 2002 voegden we er dit aan toe, wat mooi toch allemaal :

notarishuismetpaarden

1795

De Oudehaven met de Roobrug

Rechts de Geldersekade met het Notarishuis en, geheel rechts, het zogenaamde Huis met de Paarden, dat afgebroken is voor het spoorviaduct

Nog steeds heeft Rotterdam een Notarishuis waar openbare verkopen worden gehouden, aldus Google.........

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Januari 2002