Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Sellufdiefens 

 

Mojje nouwis luisturre jongus. Mun vrouw emme dochtur benne op un kursus zellufvurdeedugging guggaan. Sellufdiefens noeme zullie d! Dakkenne zullie vaddur afslaan asse aaguvalle worre. Soms stame eega inees vor me in de veghouding. Messoon kaaraatuschreeuw durbij. Daschrik ik me eige het noona. Iksee mens doe guwoon of willie vamme af? See ze ik mottog oefunne. Hoomtreening seg mumeestur. Ik see, doedaddan assik nietuis ben asjubblief. Ik krijg dur bukkantun hartstaking van. Kajje dasmorruggus niedom vijf uur innut parruk of zo doen? Ja seeze as jij meega omme te buscherrumme. Nee nouw wortie gubakke. Jij treent op zellufvurdeedugging en ik mommee om je bijtustaan in dunnoot. Warom gaaje niemee, buggon zuttoen! Ikke mettun kursus sellufdiefens!? Zittur un moertjullos ondur je luifol? Ik kamme eige wel helluppe. Un stetter vammijn op hullie dur treitur ezze zien de heemol vor un doedolzak an. Nee asse mijn wille attakkeere motte zullie eers un ambullans belle, dazijnuzze nog op tijd innut gastuis assut fout vor hullie afloop. Reekun mar v jes. Of denkie soms dajje mijn kan hebbe as je zoon dieplooma hep guwonne? Nouw denk daamar nietuveel an, andurs kjje vannun kouwe kerrumus thuiskomme. Ag zalluf ,see zuttoen. Ik wil alleenug mar un poepie veiligur ovur straat loope ennie meddurriebul imme lijf booschappe doen of wandulle erruguns in un mooi plassoentje. Dus jij denk meddie lesse un aavallur pages tummake? Nouw asdassoo is dammoe je doen wajje nie laatukkan. Pasboem sting ze ineene weer vor me. Ik lag bunna in katzwijm vadde lag en ik hep zummar effe in de heupzwaai gunnoome edder naade keukugebrag, wannik kreeg behoorluk trek vannal daggelaazur. Ik vroeg nog of mun dochtur danouw ook leerde. Vazzelluf zeeze. Vannaavond gaaneme oefunne bij dur thuis. O fijn zee ik dhoevvik nie mee. Bjje heelummaal bullaataafolt. Juddenk tog nie daddik imme uppie ovur straa ga innut donkur? Oow juliie benne zo wijd nog nie? Ik hasse lekkur op de kas gujaag. Nee knurruft, briestuzze, zoowijt bennik nog nie. Ewwe eete mar wammakkuluks wan mettun vollumaag issut zo moejulluk treene. Krijg nouw effe ut habbiebabbie, nouw krijggik al niemeer tuvreete ook. Ik gullof daddik mun affokaat marris ga opteeluffooneere. Mojje voral doen zee ze, kajje vortaan fijn zelluf je bikkusummente klaar maake. Uigupraat wazzik. 

Kommumme dar bijmun dochtur, sting die optur hoof innut zijkamurtje. Meedietaassie lag mun vrouw uit. Mojij daddook doen? Konnik nognetuimme strot krijge. Nee, see dallieffie vamme, ik gaan in de lotushouding. Tumminste d prubbeer ik. 

Mun schoonzoon  zammet un guzzig assun dondurwolluk agtur un bord karrenummellukse pap. Ik see, jij hebbook al gin vingur in duppap in di huishouwe. Krijg w wissie messe mond vol smurrie nog uit tubrenge. Mun dochtur wouw ook nog waddinbrenge, mar ik se daddik zunnie kovvurstaan. Je poekelt zo ondurstuboove ginnugapte ik. Mun schoonzoon haddineene zun mond leeg, mar de heele santummukraam lag op zun bort emmudochtur kreeg un heel roothoof, mar dakwam nie omdasse ondursteboove sting. Snappie die twee nou moedur buggon ze toen zuwweer normaal optur voete sting. Doene wij ons bes om ons eige te vurdeedige vor as we angurrant worre, hebbe hullie dur maaling an. Die ziene ons lievur afgurransolt thuiskome. Nouw nouw zee mun schoonzoon ennie keekis meddun schuin oog naar dawijffie vamme., angurrant?! So dawas teegutvurkeerdubeen bij schoonmoe. Oow jij vimme zeekur te out en afguddank. Nouw ik hep passindukranguleeze, ze gong stees meer ammekaar praate, daddur un vrouw van zesentachuttug vurkrag was. Zoow zee ik, enne hep ze angiftuggedaan? Nee, proestte mun schoonzoon, bij ut vawiek gaan vaddie goosur zee ze tossiens!! En hij dook gullijk onnur de taaful. Waddie twee meissies allummaal vurbaal nar zun kop gooide, ik konnut nie meer vurstaan, mar ik maakte daddik uidde vuurlinie kwam. Noggun bof dasse allebij zo zuinug benne, annurs wassut nepdellufsblauwe survies dur ook angegaan.  

Nouw ja zugginge tog nog innut zijkamurtje oefunne. Dakonnumme hoore an die kreete didur agtur duddeur vaddaan kwaame. Ik wouw nog ommun beeje stilte vraage, wan wukkonne de teeluviesie nie hoore, mar vor mun eige veiligheid hebbik dammaar nie gedaan. Selufdiefens was d.Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Maart 2003