Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Meer over De Romeinen. 

Bij het opruimen van mijn kast, vond ik een boekje uit 1993 over de geschiedenis van De Romeinen. Het boekje is geschreven door Bram Cornelis, de toenmalige secretaris van de vereniging. Ik heb daar veel aanvulling gevonden op mijn herinneringen en dat is te interessant om niet te vermelden en sommige dingen te corrigeren. Gegevens van ver voor mijn geboorte en eerste herinnering aan de Romeinen. 

Ik schreef, dat de heer van der Linden de eerste voorzitter was van de club, maar dat was vanuit mijn optiek. De eerste voorzitter was de heer Dierks

Ik weet nu ook waar de vereniging schoot, dat was in het begin in het Verkooplokaal aan de Goudsesingel. Naar mijn weten ben ik daar nooit geweest, maar ik ken de verhalen, die gingen van, toen we nog in het Verkooplokaal schoten. 

Ik kwam ook weer de naam van de heer Burgers tegen, die penningmeester van de Romeinen was en...,die mij op sommige Woensdag- of Zaterdagmiddagen meenam naar het Sluisje. Menner Burgers was een oud-onderwijzer en als we dan, ik aan het handje, naar het Sluisje liepen, dan leerde hij me lezen, door middel van de reclames in de etalages.

En van de successen van de Romeinen was het winnen van de Jonker Fransbeker, die op deze foto trots wordt getoond door de heer v.d.Linden.

jonker frans winnaars


Het zestal werd gevormd door de vier broers Martens en de heer Vial plus de ietwat kalende heer van Doorne. Geheel links mijn oom Frits, die tot aan zijn dood in 1936, keizer was van de Romeinen.

Het boekje gaat dan verder met allerlei details over vergaderingen en gebeurtenissen, maar vanaf hier kan ik weer verder gaan met mijn eigen herinneringen.

Zo werd in 1937 een boog aangeboden aan het prinselijk paar.

prins bernard met boog ro


Keizer W.van Hattum was aanwezig om Prins Bernhard het schieten te leren, maar op de foto is alleen het puntje van zijn boog te zien. Geheel links zit Prinses Juliana. De gebeurtenis vond plaats in het Park van Rotterdam.Het boekje vermeld ook nog een incident bij het verschijnen van het maandblad De Romein, en dat verhaal klopt niet helemaal. Na het tweede nummer werd de Romein bijna verboden en wel door de voorzitter van Hattem. De juiste toedracht is, dat ik een stukje op de voorpagina had geschreven over een competitiewedstrijd, waar onze Koning, Willem van Hattem ongewoon slecht geschoten had. Dat kwam bijna nooit voor, maar we werden die dag tweede.

Ik had als kop gekozen voor de titel The King Steps out, naar een bekende film in die dagen. Als ondertitel schreef ik, de Koning maakte een slippertje. Dit slippertje schoot van Hattem in het verkeerde keelgat, hij wist schijnbaar niet van de film af en ik doelde alleen maar op zijn falen in die wedstrijd. Hij eiste onmiddellijke stopzetting van het maandblad, maar op de spoedvergadering, die volgde, werd  duidelijk, dat het overgrote deel van de aanwezigen, de Romein wilde houden.

Ook wordt in het boekje vermeld, dat voortaan de voorzitter inzage moest krijgen in de kopie. Maar daar nam ik geen genoegen mee. En dat gebeurde ook niet. Het is echter wel frappant, dat mijn eigen broer, die later voorzitter was, op een goede dag het verschijnen van de Romein wilde verbieden en ook deed, omdat een kritisch stukje niet naar zijn zin was. Dat werd een grote aanvaring en het gevolg was een stukje op de voorpagina, waarin ik bekend maakte, dat ik stopte als redacteur.

De Romein bleef bestaan, maar ik schreef voortaan alleen maar wat stukjes. Ik zou nog veel meer anekdotes kunnen vertellen, maar misschien kom ik daar later wel aan toe.Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

15 November 2008