Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Die ouwutjus toch!!

 

H! Dag munneer. Ook industat? Nouw dasal weer un hortje guleeje. Mar u bin tog weer nar ut bankie in ut parruk gutrokke. Waddun weertje h. Das nog ut eenugge wawwuvor noppus krijge. O nee de bullastingsbrief komp ook gratus. Wasseggu? Mottu effe belle? Gaadduw gang munneer. Ik hou wel effe mun bakkus. Waddissut tog rustug op de Maas h. O, bennu al klaar. Das vlug. Kossu niefeel uuroos. U hep dus ook een geejesemmutje. Maggie wel mee uije doppukkijke.Hoor mijn nouw ik see zoommaar jutteegunnu. O,maak daggee moer uit voruu. Nouw dazzeggik toch vortan jij teegunuu. Mar om effe trug te komme op dageejesemmutje. Das linke boel hoor. Vor je ut weet bejje jubbeltuggoed pissur. Jij nie? O bejje nie bijdie afleggurs. Hebbie effe gullijk. Annurs zi je zo op ut zwarruttubankie. Nee ik zienut al Jij komp nie van Delta! Wattut zwarruttubankie is. Wissie dannie? Jupoen pissur. Fujjiet om zo tuzzegge. Dassal jouw tijt wel duure zeggie. Ja dakkan bes weeze, mar zukkunne dur waffan. Zeekurs die ouwutjus. Dar hebbuzze dur veel van indur kruis gugreepe. Nouw ja ik buddoel, dar hebbuzze dur veel van andur taas. Vurleede week nog odde klavurjasklup. Wildur zoon oud mensiie nar dur zoon belle. wantie komptur altijt afhaale, kosdamensie plotsulloos nie meer belle. Dur beltuggoet was vurloope en dar sting ze. Zegtur nog zoon goochummert. Jaaah, dar hajje op motte lette. Hebbikum tog effe weezulloos guscholde. Nouw die zit nouw nog tutrille ossun stoel. Dat ouwutje kan nog nedde boer vadde kooning ondurscheije en zulloop nog meddun guhoorappuraatje ook. 

Zis blij dasunnognedur zoon kanopteeluffonneere. Nouw ikkajje vurtelle munneer, dammensie sting vanullende te planjurre. Ik see geef niks meissie, ik bel wel effe naaje zoon. Wisse ut nummur nie. Nee ze hoefde mar oppun knoppie te drukke eddakwammie addullijn. Dur sting wel optur scherrumpie asse twintug uuroos vor ut ent vadde maant zou opwaardeere, ook al zoon kulleerewoord, dan kozze weer opteeluffooneere. Dar sting zuddan achtur dur rollaatoorrutje, zondur gelt en zondur teeluffoon. Gullukkug wazzur un teluffoonboek. Mar nee hoor dar sting dannummur nie in. Danummur was vazze geejesemmetje! Ut wier langsamman un soort slepstik. Ik hep vroegur in Asta nar mindur leuke fillums zittutte koekulloere. Nog un gulluk daddie zoon zo ges was om zun moedur uisse eiguttekomme haale. Die goosur haddut effe niemeer toen zun ouwetje um nie opteeluffoneerde.

 In dutussutijt wier dur lekkur doorgulluld en wattur gupoekolt werd was nie mals. Hullie zorrugge wel dattur zakke guvuld binne riep die eene leipe vaddurnet weer. Wat hettur dannouw weer mee vaddoen kaatse un anner turrug. Affein, de hele santummukraam sting op stelte. Ik weetun immusse naam voor die firrumma, riepur eenntje vanaggur zun bakkie slobbur. De Koningklukke Poen Neemurs. Nouw zee ik. asdat koningkluk is, dan worrik op stoot reevulluusjooner. Poen van ouwummensies steele, dar gaatun guwoon pursoon vor in dubbak. 

Mar un andur zee weer mense maak je tog gin zeere darrumme. W hellupput nouw om hier met onzullieve heer tuggaa praate ofmeddal die ziektus rontustrooije. Astur geeneene aksie wor ondurnoome gaadie groote heere tog dur gangutje. Ja toch? Of nie soms? Astur zoveel slachtoffers binne, dammotte hullie de meedijaa inschaakulle. Tis tuslotte hunnie dur pakkie an. Ja toch? Of nie soms? Ik see dar hebbie janpoepunuitje weer. Ach man dur valt tog niks meer te vurhapstukke. Of denkie soms daddie goosers van Kassa of Ookdannog opun stellutje ouwurre zitte te wagge. Laatoch nar je kijke. Weejewat ik doe? Ik gaan muvrouw memme thuiskoms vurblijje. Asse tumminste al thuis is. Nouw dan bellie tog effe mejje geejesemmetje zee nog zoon grapjurruk. Ik wenste um een paar daage scheele hoofpijn en de bibbur in zun buik en nam de kuijurlatte, mar nie vor ik nog effe afscheit gunnoome had medde medudeeling dat ik assik tijt h de vollugunde week wel ommum zouw lache. Waddun geinpoonum!

Zoozie je munneer. Durris ovural wel stront an de knikkur. Ik hoop dak je nie vurveelt hep en wens je un behouwe thuiskoms. Jij mij ook? Nouw dankie wel dan en houwut allummaal reg!Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Februari 2003