Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Er staat een monument op Crooswijk 

Zoekend en surfend op internet kwam ik, op een zekere keer, pagina's tegen over de oorlog in Korea. Dat was op www.oorlog.klup.nl 

Ik herinnerde mij opeens, dat een broer van mijn vriend, Appie Schilders, daar als vrijwilliger naar toe gegaan was. Ik wist toen ook weer, dat hij was gesneuveld. 

Antoon Schilders, zo heette hij, woonde ook in de Vinkenstraat en wel bijna op de hoek van de Bergweg bij de sigarenwinkel. 

Iets jonger als wij, was hij toch vaak in ons gezelschap en het was een verrassing te horen, dat deze leuke jongen, zich als vrijwilliger voor Korea had opgegeven. 

Mijn vriendschap met Appie stamde uit de tijd, dat we dansles hadden in Musis Sacrum op het Vredenoordplein. Dat was vlak voor de oorlog bij Tonny Hagenbeck. Na Mei 1940 was Musis Sacrum  er ook niet meer. Goed, ik moet niet afdwalen, maar ik wilde even aangeven, dat ik met de broers Schilders veel contact had. 

Antoon was al een poosje in Korea, toen we het droeve bericht hoorden, dat hij gesneuveld was. Hij behoorde tot de groep van Overste den Ouden, die door de Chinezen in een hinderlaag terecht was gekomen. Bijna de hele groep sneuvelde. De Chinezen hadden in het kamp kunnen infiltreren, omdat ze gekleed waren in Koreaanse uniformen. Willen jullie van dit droeve gebeuren meer weten, ga dan op bovenstaande site zoeken naar Overste den Ouden en er komen verschillende pagina's over deze officier en zijn groep. 

Ik vertel dit verhaal, omdat dit de tweede straatvriend is uit de Vinkenstraat, die door oorlogshandelingen uit mijn beeld verdwenen is. U herinnert zich misschien in een vorig verhaal, de ondergang van de O22 en mijn vriend Teun van Hut. 

Op 24 juni van dit jaar is er op de Begraafplaats Crooswijk een monument onthuld en op de vierde plaats van het rijtje namen staat A.A.Schilders. Er waren bij die onthulling veel hoogwaardigheidbekleders aanwezig, o.a. de Ambassadeur van Korea en burgemeester van Opstelten van Rotterdam.

Meer over deze onthulling? Op bovengenoemde website zoeken naar a.a.schilders. en u krijgt ook nog deze foto te zien.

onthulling monument korea

 Ik blijf wat kort in mijn eigen vertelling, maar ik wilde vooral mijzelf en misschien ook anderen herinneren aan een jongen uit de Vinkenstraat, die te vroeg het leven verloor en velen met mij zullen nu denken, waarvoor??

monument koreaWebmaster Aad herinnert zich nu weer dat hij zoo'n mooie plaat van de ingang van Crooswijk had, na even zoeken had hij hem gevonden:

crooswijk 1832


Toen het begraven in kerken niet meer mocht, werd in 1832, ver buiten de stad, de begraafplaats Crooswijk aangelegd. Deze mooie tekening van de ingang stamt uit 1859.


Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 September 2001