Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Marrutton? Mijnnie gezien!! 

 

Nee munneer ziejik dur zo maf uit? Ovurrugguns, ook goeiummiddag. Lekkur h zo mjje neus in de zon opput bankie innut parruk. Wasseggu? Op de heuvol. Ja das van eiges. Nee ik kom nfan de Koolsingol, wamme schoozoon gong meedoemedde marrutton varotturdam. Nouw die lievur assik. Mudogtur rijttop duffies mettum mee. Dassun koots om zo te zegge.

Ja zullie hebbudde laaste maant flink gutreent. Tumminstummun schoozoon. Zun weedurhelluft zattum an tummoedige vanaf dur zaadultje. Ellukke avont nar ut kraalingsubos medde auto eddammaar rontjus loope toddureuzol ovur zullijf liep. Asse bij ons daneffe un bakkie slobbur kwamme haale, lieput snot nog ovur zubbakkus. War bennik an buggonne steunduddiedan. Mar dabbugon mun wijfie. Toe nouw bjij un keerol. Assut mos deeje schoonvaar nog mee. Ik see ja, mar ik daggullijk, utmoggulukkiug nie. Ik heppum nog zien starrutte ennum gullijk opput hart gudruk om vor ut donkur tuis te zijn.  Hij komme enkul nog  dubbeerus toewenese vor die duspatturrin zette. Mun kleinzoon ging met mun vrouw naar huis om op dutteevee tukkijkke of die nog tuzzien zouw zijn as dukkoploopurs op dutturrugweg waare. Nouw ennik bennier. Lekkur uitruste omme eigubbankie. Kneisie munneer dattik al moe ben vannut kijke nar al die loopurs Assik bijmubbaas zo hart hammoete buffulle, haddik subiet mun rentukkaart gevraag. Watte? Nee dawweetik die hebbuzzuteeguswoordug niemeer, mar ut wazzom zotuzzegge. Ik was innootaaim idde weejajoo guggaan.

Oja. Weetu waddie kleine piejouwter ook nog zee toedie dunnaame hoorde vaddie keeniejaane? Ut benne allummaal kippe opa. Ik zee ja, ennie zee. Motte hullie dannie geruimp worre? Wassoon krielkip alnie inzun koppie haalt h. Wasseggu nouw? Ozee ik krielkip, nouw u bemmedureentje.

 Ik bebbenieuwt war onze helt nouw is. Dur benne drie kanse. Of ie loop zun eigunoggut lebbus, of iejis achturrop de fies vamme dogtur guklomme en ziddal lekkur en breetuis, of iejis ondur dokturs buhandulling. Ut ken allummaal. Dus de hamvraag is, legtie op koers of legtie op apuggaape. Tog bennik wel un beetje tros oppum hoor. Astie ut haalt dan krijgtie vammijn un kratjupils hebbik guzzegt. Mar ik drink gin allukkehol zeetie toen. O mar das nie errug zee ik toeweer. Danebbik wattudrinke assik us op duklappur kom. Ja munneer ut is nie errug d hullie vadde blauwe knoop benne, mar na un bakkie leut smaakkun glaassie suusdorans niesoo. Ennik kamme eige merruk uikieze. Biertje! roep ik dan.

Tsjonge jonge waddis de Maas tog mooi h. Assik hier zo omme kont zittuzzonne, dan denk ik altoos, gin beetur leeve dannun goet leeve. Waddu munneer? Heelummaal mee eens? Nouw dakkunne me gaan formeere. ????? Un kabunnetje natuurlijk. Wassggu hebbie dur nouw gin tijd vor? Doene me ut tog un annurre keer. Jaja Ballukunende voel zun eige nie buschadugt. Kajje ook nie zien asje twee blauwe ooge hep. Dur issun leuk wijssie Dagga zoow.

Twee ooge zo blaauw, twee ooge zo blaauw.

Entje van Wouter en n vamme vrouw.

Twee ooge zo blauw.

 

Tossiens munneer, ut gaaje goet. Ik gaan effe informeere. Nee! Naammusschoozoon natuurreluk!Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

15 April 2003