Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Allummaal gepiep

 

Wazzik effe op de klappur bijmudogtur zee zutteegumme, pa willie effe op dupiep vamme wasmusjien lette, die ken ik nie hoore indukeuke. Nouw ik z toch mar amme bakkie leut te lurrukke, dus walette muh. D hak nouw nennie motte doen. Man ik wier musjokke vanal daggupiep wak toe tegukwam. Ik hoorde un piep dus ik dog de wasmusjien! Roep mudochtur uide keuke. Laammaar pa ut is dumagnutron. Vurkeerde piep dus.

Hoorde ik ineene, zit jij nie so tuppiepe. Dawwas teegumukleinzoon. Warom pieptie vroeg ik nog. Zee ze. Hij mossoo foeballe en nouw wil die piejoutur um al piepe. Mar ut is nog veul tuvroeg. Lettu effe op dattie um nie piept. Ik see zallik um wegbrenge? Ik dag nouw dabennikum ook gullijk gupiept. Ammenooitnie lachte ze das werruk voor ma. Dassun vastubugguleidur. Enne astie nie gauw zun bakkus houwt zallik um is annurs laate piepe.

Buggon ze ook nog tuzzinge. Vor mun kleidogtur. Die zattin dukindurstoel meddun poppie tuppiepe. Zo van, vaadur is nie tuis moedur is nietuis, piep zee dummuis innut voorhuis. Eddie kleine nog hardur piepummetturpoppie.

Ik vroeg nog hoelang duurtut vor die wassurrij ga piepe? Nouw ik denk so un halluf uurtje. Krijg nouw waddaggik. Mar gullukug kwamme vrouw binne. Durreddur in dunnoot daggik. Nouw issut so guppiept. Ik see teeguddur l jij effe odde piep van duwasmusjien, dakkannik um piepe. Gaanumme nouw Oma? piepte Coentje meddun piepstemmutje. Ja hoor piepur vamme mugaanne. Hebbie allues klaar. Das al gupiep oma en weg wazzuzze.

Piep muis in voorhuis trachtte mun kleidogtur tuzzinge. Assu je soms verveelt maggie dupiepurs vas vor muschille riep mudochtur. Nee dassallik mar nie doen. Astie piep is guwees dappiepikummutteen. Ik monnog errugguns natoe. Zullie zalluwel omme zittutuwachte. Assummaar nie in dur piepzak ommuzzitte. Zalle zullie niegauw doen, die loop iggeezeevuslootetuggulijk zalluzullie wel denke. Klaar bennik daggik. Ik zee, die piep vadde wasmusjien ken tog nie kuppot weeze? Man schei nouwis uimeddaggupiep ovur die piep. Ut is passun nieuw appurraat. Ut zal zo wel piepe. Piep zee mun kleindogtur teege dur poppie en piep zee ut poppie toezuddur inkneep.

Ik was al daggupiep spuugzat. Ut kwam om zootuzzeggumuneusgaate uit. Ik stekkurdunnaadedoes om tuggaakijkuwardiepiep bleef. Ewwassienik?? Meddun uivurvaartje rende ik nadukeuke en riep: Tuttebol! Oen!!  Omdaddut mudogtur was niks ergur. Uilubbal!!!

Je hep vurgeetudduwasmusjien an tuzzette!!!!


Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Oktober 2003