Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Foeballe??

 

Foeballe munneer, daddee ik al in mun wieggie. Ik schopte mun rammullaar de heele kamur door. Houw op over foeballe. Assik darovur ga poekele bennik niemeer te houwe. Tegeswoordug istur gin pose meer an. Nee egnie.Vandaag de dag speeluzze om zo min mogulluk te spele. Kneisie? Hoe meer tijd hunnie kenne rekke destebeetur. En kindurragtug. Ballutje wegtrappe assut nie nodug is. Ballutje meeneeme en dannop de gront laate valle. Nee dar motje eigulluk je goeie gelt niemeer vor buttaale. Sommugge speelurs heebe vollegus mijn ook nog de tunneelschool doorgeloope. Hullie kanne akteere dar zouw Ko van Dijk een kleine jongen bij gewees zijn. Zieje zoon gooser ineene zun hande vor ze ponem slaan en as de sterrevende zwaan teege ut gras gaan. Anna Plofnofna zouwut nie beetur gekent hebbe. Wattun humbug allegaar. 

Edaddie fluitspeelurs. Ommut in je broek van tuddoen. Mukkaar doodschoppe mag, asje maar niks teege de kussertmeester pursoonluk zeg. Dan wortut ineene geel en rood voor zun ooge. En daddie die zogunnaamde eerlukke scheitsregturs. Hebbe zunnooit gin ne pokke guzzien en dzegguzze vor de teevee, sorrie mar ik was tog fout. Hebbie as klup wattan. Hullie benne dur punte en un boel peegels kwijt. Vassommuge krijg ik subiet de bibberasie. Hebbik altoos al gehat hoor. Ook toennik zelluf nog foebalde. Assik noggis een flinke opdonder kreeg eddie zwartbroek floot nie, dan zee ik niks anners as, ik weetun goeie optiesjn assu inturesse hep. Dan wier zoon schuimscheiter loene en mostik ut velt af. Of ik zee, dur benne tegeswoordig gulleidehonde te krijge. Was ook al teege ut zeere been. Veltuit! Mar we foebalde tumminste. Je mos gewoon un kool meer maake as de teegustandur. D hatje guwwonne. En we krege duppest in as de wedstreit afgulloope was. We zouwe zo weer un metsie wille speele. 

Mar nouw! Ze noeme ut op de nul speele. Mun schoonmoer. Ze vurgeete, dat ut publiek niefoor nul mar voor lul zit. Edde supporturs maar juiche astur weer un bal in de tweede ring geschoote wor. Eddaddie kiepurs. Nojeleheine die legge wat meeturs af. Ik peins dasse meer loope mettubal as un veltspeelur. Noggun tikkie, weer un tikkie en dan eindulluk naar een meedespeelur, die de bal weer onmiddulluk trugtik na zun kiepur. Proffesjoneel zeg dan zoon zak van un kommetator. Kannik me ook zo an ergurre. Zipursies te zeevurre wat je al in de kijker hep en weetut veel beetur as de scheitsrechtur.

Dur benne wellis lekkurre potjes, mar die benne zo zeltzaam as een poszeegul van Willem de eerste. Dur benne ook nog wellis speelurtjes, die lekkur kunne pingulle, maar die worde dan, ommette kommetator te lulle, proffesjoneel gevloerd. Krijge dan ook nog un slap handje en effe later un doodschop, zodattie de eerste zes weeke nie meer kan loope.

Benne ze weer effe an het foeballe, komtur un wissul. Gaatur un speelur het veld af in een tempo zo langsaam  dammun opoe van honderd het heele veld al had rondgulloope. Foebal is oorlog zeeje ze vroegur. Maar nouw is foeballe monnie. Hebbie de sjempiejens lieg. Magge de klups nie eens dur eige ruklamubborde laate zien. Nee allus mot wijke voor de sponsers van de ujjeefa. Nee ze kanne me tegeswoordug de bout hachulle, mijn ziene ze niemeer bij ut buttaalde foebal. Nee assik w wil zien gaan ik zaaturdags wel naar mun kleinzoon kijke. Die wille nog wel foeballe.

Ik hoor sommugge al zegge wattun ouwe zak is d, maar ik kjullie nog wel vurtelle van un zeekurre Neurenberg, een speler van HVV uitte Haag, Die raakte oppun keer zun tegespeelur. Die mos langs de lijn opgekallufaturt worre en waddeedie Hagunnees. Hij gingur bij staan kijke, tottie speler opgullap was en ginge toen saame ut velt weer in. Maajaa d kostte toen nog niks hKlik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 Oktober 2002