Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt weer een prachtig verhaal  ....

Het Feest 

 

Zoals ik dus in het vorig verhaal, Een Matrozenmoeder, al verteld heb, moest er een feestavond komen bij de thuiskomst van mijn neef Aad. Hij werd ook wel Adrie genoemd en dat kan ik nu ook beter doen, omdat er ook over een andere Aad gesproken wordt. 

Zoals al gezegd, de teksten liedjes en verdere toneelscènes, werden aan mij toebedeeld. Wat echter veel moeilijker bleek, was de verdere organisatie. Het waar en wanneer was eigenlijk nog niet te bepalen, maar toch slaagde een familielid erin om een zaal vast te leggen op een voorkeursdatum, waarbij natuurlijk een beetje ruim gerekend moest worden, want de Boissevain was nog lange na niet in Holland terug. 

Het moet gezegd worden alles en iedereen was actief. Zowel de Martenskant als de familie van mijn tante, de familie Nuy. Met de zekerheid, dat voor alles gezorgd werd kon ik mij geheel aan het schrijven, het repeteren en de regie wijden. Er is één lied, dat ik nu al wil behandelen en dat is de ode aan mijn tante Marie en die was getiteld:

 

MATROZENMOEDER 

 

Matrozenmoeder, dappere vrouwe, 

hoe donker ook de tijd soms was. 

U bleef steeds hopen en vertrouwen, 

terwijl uw zoon zwierf op de plas, 

waar de gevaren heersten, 

de dood gemeen en laf,

toch was u altijd één der eersten, 

die nooit de moed verloren gaf. 

Waar ook uw zoon was op de zee, 

uw stil gebed, ging met hem mee. 

Voor u een troost voor hem een hoeder, 

was uw gebed, matrozenmoeder.

 

Matrozenmoeder, dappere vrouwe, 

vaak kwam er geen bericht meer door. 

Toch bleef u hopen en vertrouwen, 

hoewel u elk contact verloor. 

De mensen liet u praten, 

zijn schip, dat is vergaan. 

Zij konden het praten toch niet laten, 

u trok u er nooit iets van aan. 

Zijn schip verging met man en muis. 

U bad, och Heer, breng hem weer thuis. 

Voor u een troost, voor hem een hoeder, 

was uw gebed, matrozenmoeder. 

 

Matrozenmoeder, dappere vrouwe, 

de oorlog heeft u zorg gebaard. 

Maar u bleef hopen en vertrouwen, 

en zie, uw zoon, die werd gespaard. 

Daar heeft u voor gebeden, 

vol hoop en keer op keer, 

in stilte heeft u veel geleden, 

u werd beloond, uw zoon kwam weer. 

Voorbij is nu die zware tijd.

Uw hart is vol van dankbaarheid.

Voor u een troost, voor hem een hoeder,

 was uw gebed matrozenmoeder.

 

 Deze tekst werd mooi gekalligrafeerd en van illustraties voorzien aan mijn Tante Marie aangeboden en later hing dat bij haar als een schilderij aan de wand. Het lied werd een succes en het bracht wel een traantje tevoorschijn, maar daar waren veel vreugdetranen bij. 

 

Goed de feestavond dus. Er werden me allemaal ideeën aan gereikt voor de sketches en de dansjes, waarvan ik dankbaar gebruikt heb gemaakt. Zo was er een scène waarin Adrie van de boot afkwam en de wachtenden op de kade verrast werden met de verschijning van een vrouw, in sarong gekleed, met een baby op de arm, gevolgd door een stelletje kinderen en dan pas kwam Adrie. 

We hadden een goede pianiste als begeleider van de muziek en dans. Dat was Bella en over die Bella wil ik nog een heel verhaal vertellen, maar dat komt later. 

We hadden ook een Indisch tafereel. We zaten bij schemerlicht, in een Indisch decor, rond een vuurtje wat Krontjong en andere liedjes te zingen. Ik had echter graag wat gekleurd en wisselend licht daarbij. Zoiets was nog niet in het zaaltje voorhanden. 

Toen kwam Oom Kees, de broer van Tante Marie met een lumineus idee. Hij nam een oude wekker en monteerde op het asje van de wekker een ronde strip met gekleurde glaasjes. Voor het doek opging, moest de wekker opgedraaid worden en één van de spelers hield met zijn voet, het aflopen van de wekker tegen. Op het ogenblik, dat het nodig was, werd de voet weggehaald en we hadden een mooie sfeervolle belichting. Ik moet er wel bij zeggen, dat het licht pas ging draaien bij het laatste liedje, want de wekker kon op het toneel niet meer opgedraaid worden. 

Op die avond werd ook de Opera Gertjie gezongen. De basis was het Zuid-Afrikaanse liedje Wanneer kom ons troudag Gertjie? Bij ons beter bekend als In de grote stad Zaltbommel. Gertjie was een succesoptreden van de Picalilly's. mijn neef Aad en ik. Jammer genoeg is er nooit geen foto van die opera gemaakt. Er is wel een opname, maar daar zing ik met mijn zwager, dat is deze foto. 

operagertjie

 

Al mijn kleren kreeg ik van mijn tante Marie en die ben ik altijd blijven dragen, zolang als de opera opgevoerd werd. 

Zo had iedereen wel wat te doen om de avond te doen slagen. Mijn nicht Sjaan zorgde ervoor, dat de jurken voor het ballet genaaid of op maat gemaakt werden. Daarbij werd ze geholpen door de al eerder genoemde tante Jo 

Frits was de man voor het eventuele timmerwerk en zo hadden wij het heel druk, totdat de grote dag kwam. 

Omdat Adrie al thuis was voor de avond gegeven kon worden, logisch hè, moest er in die tussentijd heel voorzichtig gecommuniceerd en gehandeld worden. Het zaaltje, waar het feest gehouden zou worden lag aan de Oostzeedijk, zo ongeveer ter hoogte van de Avenue Concordia. Dus ook niet bepaald vlak in de buurt. Maar met de medewerking van de hele familie werden alle moeilijkheden overwonnen en we hadden een feestavond, die klonk als een klok. 

We haalden zelfs de krant, omdat er toevallig een ver familielid van tante Marie, journalist was. Die vond deze avond zo goed, dat hij een stukje in de krant plaatste. Een knipsel uit die krant moet nog ergens in de familie zijn en wanneer ik het nog te pakken kan krijgen, zal ik het zeker op deze pagina laten zien.

Wel kreeg ik recent nog deze foto toegestuurd. Alle kinderen van mijn tante Marie, zij het wat jonger als tijdens het feest, op één foto. Je begrijpt, dat ik daar blij mee ben.

martenskinderenKlik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

15 Februari 2002