Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

Gerard Martens vertelt over zijn bezoek aan Kamp Amersfoort, 57 jaar later ....

Kamp Amersfoort 57 jaar later 

Op 1 augustus 2001 ben ik teruggeweest in Kamp Amersfoort. 

Op uitnodiging van Annemiek Littlejohn, werden mijn dochter en ik, aan het station door haar afgehaald en bracht ze ons naar het Kamp, tenminste naar wat men daar van had overgelaten. Annemiek


Al bij binnenkomst kwamen de beelden weer een beetje over, Al stond de wachttoren niet precies op de juiste plek. hek kamp


Na een kort welkomstwoord en een kopje koffie begon het. Ik zag de maquette van het kamp, zoals het er in werkelijkheid uitgezien had en de tijd werd teruggezet,  de film in mijn geheugen werd teruggespoeld naar 13 november 1944. Ik zag ons weer staan, zoals ik  het al in mijn eerste verhaal beschreven heb. 

Langzaam kwam weer dat beeld voor de geest van die oudere gevangene, die zijn jongere lotgenoot moest aframmelen, omdat hij Kotälla niet gegroet had. Kotälla, die zich soms zo opstelde, dat hij altijd te laat gezien werd. Ik denk, dat die gebeurtenis in de Rozentuin plaats vond, omdat wij het gruwelijke tafereel door het prikkeldraad gade moesten slaan. Wat we wel konden zien, waren de tranen in de ogen van de oudere man. Vond Kotälla, dat hij niet hard genoeg geslagen had, dan kreeg de man zelf ook nog een pak rammel. 

Dit verhaal werd bevestigd door een andere ex-gevangene, die in '42 vier maanden in het kamp opgesloten was geweest. Deze meneer Soeters vertelde me nog enkele dingen, die er gebeurd waren en steeds weer gebeurden. En Annemiek bracht me nog meer op de hoogte van het hoe en wat in die beruchte jaren. De vraag, hoe kon een man als Kotälla al die wreedheden toch begaan, zonder ooit een greintje menselijkheid te tonen, werd nu beantwoord. Kotälla was voor de oorlog in Duitsland al eens voor krankzinnig verklaard en in een inrichting opgenomen geweest, waar hij na een heel lange tijd weer werd ontslagen. En zo'n man was voor de Duitsers de juiste man op de juiste plaats, in kamp Amersfoort. 

Het is makkelijk om van hogerhand een bevel tot vernietiging en marteling te geven, maar je had ook nog fanatiekelingen nodig om die bevelen uit te voeren. Kotälla was er zo ééntje. Om hem met een beest te vergelijken, heeft eens iemand gezegd, was een belediging voor alle dieren. 

Ik ben er weer kwaad over, als ik denk aan minister van Agt, die het hele land in rep en roer bracht, met zijn verzoek tot vrijlating van de Drie van Breda, waaronder de Beul van Amersfoort, Kotälla. In die tijd begreep ik er niets van. Maar nu weet ik, dat van Agt gewoon nooit naar de verhalen van de ex-gevangen geluisterd heeft. Nooit zich op de hoogte heeft laten stellen, wat zich allemaal in het kamp afgespeeld had. Nee, wat zijn drijfveren ook geweest zijn, hij liet op dat ogenblik zijn eigen volk in de steek. En dan bedoel ik al die slachtoffers van het kamp Amersfoort. Hij werkte er aan mee, om het imago van het kamp te doen voorkomen als, ach het was niet zo erg geweest in Amersfoort. Er waren slechtere kampen en je mocht van geluk spreken, dat je in kamp Amersfoort terecht kwam...... 

Ja zo dachten heel veel landgenoten over het kamp. In oorlogstijd, maar nog veel erger, ook daarna. Het is bijna om te huilen hoeveel de autoriteiten hebben laten verdwijnen en het is nog erger om te beseffen, hoe er nu door een groep mensen moet geknokt worden om niet alles te verliezen. Die er voor bezig zijn om Kamp Amersfoort tot een Nationaal Monument te maken. Die de geschiedenis terug draaien om ons Nederlanders te laten beseffen, dat we Kamp Amersfoort gewoon vergeten zijn. Opbergen en nooit meer over praten. Dat wilden sommige figuren in de hogere kringen wel. 

Ik kan hier veel vertellen van wat ik op 1 augustus hoorde en zag, maar veel meer kom je te weten, als je deze indrukwekkende website opent

www.kampamersfoort.nl
 

Lees het verhaal van Kleinveld, de enigste gevangene, die uit het kamp ontvlucht is. Lees ook zijn commentaar over de Golfbaan op Oorlogsgraven, dat is te vinden op de pagina Uit de Media op voornoemde website 

Ik heb me die dag inwendig kwaad gemaakt, toen ik op een gegeven ogenblik bij het beeld Gevangene voor het Vuurpeloton, bijgenaamd De Stenen Man, enkele mensen zag golfen en Annemiek me vertelde, dat deze golfbaan was aangelegd op een oorlogsgraf. Onder die golfbaan liggen de stoffelijke resten van vermoorde gevangenen. Zonder enig fatsoen door de kampleiding in een kuil gesmeten. En daar bovenop wordt gegolfd. Ongelooflijk en volkomen gespeend van enige piëteit. Golfbaan


Van Kleinveld's vlucht is een film gemaakt met o.a. Tom Hoffman. De film is geen succes geworden. Reden? De mensen geloofden niet, dat zoiets had kunnen gebeuren. Kleinveld leeft nog en het eerste wat onze T.V. stations zouden moeten doen is om die film uit het archief te halen en hem ook te blijven herhalen, zoals wel met films als de Aanslag en Soldaat van Oranje gebeurt. 

Ik heb die dag meneer Verhees ontmoet, die de verhalen van zijn vader bij zich had. En wat bleek! Vanaf Pasen 1945 tot aan de Aankomst in Eindhoven, liepen die verhalen parallel met mijn belevenissen. In de aflevering die ik nog op stapel heb staan, wordt dit verteld. 

Was ik in het begin er niet zo van overtuigd, dat ik met mijn korte verblijf in het kamp, iets zou kunnen bijdragen. Nu weet ik beter! We moeten de huidige generatie ervan overtuigen, dat het Ongelooflijke toch de Waarheid is. De slachtoffers van Kamp Amersfoort verdienen het om hun Monument te krijgen. Daarom zeg ik nogmaals Lees de verhalen en luister naar het weinige, dat sommige ex-gevangenen kwijt willen. Zeg nooit als iemand wel over die tijd praat, O, daar heb je hem weer. Heus, ze hebben teveel meegemaakt om genegeerd te worden.

Kamp Amersfoort moet een Nationaal Monument worden!!! Er worden op de T.V zoveel acties gevoerd. Is er nu niet één omroep, die wat voor Kamp Amersfoort gaat doen.

Laat ik daarom besluiten om het nummer van de bankrekening van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort te geven. 96 95 81 599  We kunnen misschien nog wat goed maken als we denken dat wij onze oorlogsslachtoffers vergeten zijn!Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Augustus 2001