Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over een Middeleeuwse zakkenroller in Rotterdam

Al in de Middeleeuwen kwamen zakkenrollers naar Rotterdam, mensen die er hun beroep van maakten hun medemenschen van buidels en kostbaarheden te ont­doen. Natuurlijk kwamen zakkenrollers naar Rotterdam, tijdens de jaarmarkten en an­dere feestelijkheden.

Van één zo'n zakkenroller staat in de historie opgetekend, dat hij te Rotterdam ope­reerde. De vermelding van dit feit is te vinden in het z.g. correctieboek uit het jaar 1485 van de stad Leiden. De woordelijke tekst van de motivering van het von­nis luidt als volgt:

Jan Mathijs had dus met een maat in Rotterdam zijn grootste slag geslagen. Leiden werd hem evenwel noodlottig.

Jan toonde berouw, het gerecht had in zoverre medelijden met hem, dat het hem niet tot lijfstraffen veroordeelde, maar tot het staan op de kaak. Hiermee had hij ondanks zijn belofte van beterschap nog niet genoeg geboet, want hij werd ook nog veroordeeld, in een mand boven het water gehan­gen te worden. Daarna moest hij eerst maar zien hoe hij er uit kwam en dan proberen, naar de kant te zwemmen.

Tot slot werd hij voor de tijd van elf jaar uit Zuid-Holland verbannen, op straffe van ter dood te zullen worden gebracht. Het lijdt nauwelijks enige twijfel, dat Jan Mathijs de Rotterdamse Sint Laurens lange tijd niet meer heeft gezien. Of hij ooit in Rotterdam, waar zijn vangst zoo goed was, teruggekomen is, vermeldt de geschiedenis niet. Het is echter mogelijk, aangezien de rechters in hun vonnis noteerden, dat hij nog jong was. Misschien heeft hij werkelijk zijn leven gebeterd???

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

4 Augustus 2004