Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Lady Mary Wortley Montague bezoekt Rotterdam in 1716

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Lady Mary Wortley Montague bezoekt Rotterdam in 1716

Hertaling.

Toen de Engelse schrijfster lady Mary Wortley Montague in het jaar 1716 Rotterdam bezocht, was zij verrukt over de zindelijkheid, de bedrijvigheid en de mooie ligging van de stad.

Gij erkent met mij, lezer, in die beschrijving is menige trek, ook na verloop van anderhalve eeuw nog ten volle op Rotterdam toepasselijk. Zijn ook geplaveide straten niet langer, gelijk in de tijd van lady Montague, een vermeldenswaardige bijzonderheid, hun frisheid en zindelijkheid hebben, althans bij de vreemdeling, die zijn bezoek hoofdzakelijk tot de buitenstad beperkt, weinig of niets van de oude roem verloren. Nog wekt het onvermoeide schrobben en wassen de verbazing, de bewondering van de reiziger, al blijven ondeugende vergelijkingen tussen de reinheid der mensen en die van de huizen en straten niet altijd uit.

En - blijer en gewichtiger teken! - nog trilt daar in het Rotterdam van onze dagen alles van leven en levenslust; nog biedt Rotterdam van de vroege ochtend tot de late avond n onvergelijkelijk tafereel van veerkracht, van wakkere bedrijvigheid. Nog levert een vergelijking van de hier geleden armoede met die van andere plaatsen bemoedigende resultaten; en in de negentiende eeuw is daar evenmin als in de achttiende eeuw op die drukke straten, onder die nijvere bevolking plaats voor de luiaard, die niet wil werken. Elders sleept hij zich in kalmte door zijn vadsig bestaan - hier loopt hij gevaar onder de voet te raken.

En is - tenzij de kunst daarin spoedig voorziet - Rotterdams ligging voor de handel niet langer z uitnemend gunstig en gemakkelijk, nog is haar handelsvloot haar trots; nog vullen haar pakhuizen zich met de schatten van Oost en West; nog getuigen haar magazijnen van de welvaart van haar bewoners.
En eindelijk: verdubbelde zich ook haar bevolking in de loop der laatste vijftig jaar - nog draagt Rotterdam, gelijk in de dagen, waarin zij het bezoek van de Engelse schrijfster ontving - de stempel van orde en helderheid op haar bedrijf.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

17 Augustus 2018