Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Willem de Clercq in Rotterdam in 1814

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Willem de Clercq in Rotterdam in 1814

Willem de Clercq, 1795-1844, Amsterdams koopmanszoon, later achtereenvolgens secretaris en directeur der Nederlandse Handelmaatschappij. Bekend figuur in het Rťveil, letterkundige en improvisator.
Uit: Willem de Clercq naar zijn dagboek door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Haarlem, 1888. I. 70 vlg.

De Rotterdammers verheffen hun stad tot in de wolken en verhalen van iemand, die, na de hele wereld doorgereisd te hebben, geŽindigd was met te zeggen, dat hij nergens een stad gevonden had zo bewonderenswaardig als Rotterdam. N.B. Deze man was een Rotterdammer.
Zonder nu juist hierin toe te stemmen, zo verdienen de vermelde bijzonderheden veel bewondering...

De omgang is, naar ik geloof, hier vrijer dan in Leiden of in Den Haag. De drukte schijnt hier zeer aanmerkelijk te zijn. Het brood is ellendig grauw en bijna onverteerbaar droog, zodat het vragen om het dagelijks brood hier minder dan elders te pas komt... De spraak is zelfs over het algemeen onder het gepeupel veel zuiverder dan in andere steden en ook onder de fatsoenlijke lieden is het verschil in dialect alleen in enige slechte gewoonten en enige minder gebruikelijke woorden te vinden.

Wij moesten eerst de stad doorkruisen en kwamen vervolgens aan het Nieuwe-werk, alwaar het gezicht op de zilveren Maas en de heerlijke bomen die zich hier bevinden treffend is. Hier gingen wij in een roeischuitje en staken de Maas over. Overheerlijk is het gezicht op het midden van die brede plas, zowel op de stad als op de overzijde.

Eindelijk stapte men aan wal bij IJsselmonde. Hier wandelden wij nu verder op en het is inderdaad moeilijk zich een mooier landschap voor te stellen. Wij gingen over een dijk, met heerlijk geboomte beplant, ter linkerzijde was de Maas, ter rechterzijde waren korenvelden, met de rijkste gewassen bedekt. Hier en daar zag men huizen, schilderachtig onder het geboomte verscholen. Alles was lachend en vrolijk en bij de mensen heerste een zekere gulheid en tevredenheid, die verrukkelijk was.

Na deze wandeling met veel genoegen volbracht te hebben, stapten wij opnieuw in een bootje en werden door een haven gevoerd en aan het eiland Feijenoord, waar ons een genoeglijk ogenblik wachtte, aan land gezet. De luchtstreek is er voortreffelijk en de uitgestrektheid van het eiland groot genoeg om de gedachte van op zulk een kleine plek opgesloten te zijn, te doen verdwijnen. Een overheerlijke rij bomen omkranst het gehele eiland, waarvan het midden uit vette gronden en welige landerijen bestaat.

Men vindt aldaar het zogenaamde Pesthuis, hetwelk volgens sommigen voor pestziekten, volgens anderen slechts als een plaats van quarantaine voor de goederen uit de Levant gebruikt werd. Naderhand zijn er ook een hospitaal en een school voor kadetten in gehuisvest geweest. Het is ruim en luchtig. In het midden is een kom, waarin men steeds vers water kan doen stromen om de lucht te verfrissen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

26 Februari 2018