Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Kerk van Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis aan de Wijnhaven van Rotterdam

wijnhavenkerk

1851 / 1862 / 1901 - 1940

Architect: G. de Haas / P.J.M. Cuypers / Jac van Gils

De Kerk van Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis aan de Wijnhaven van Rotterdam

Deze kerk, ook wel de Wijnhavense kerk genoemd, kent een lange geschiedenis. Die begon in 1849 toen de paters Jezuïeten voor één jaar een pand aan de zuidzijde van de Glashaven gingen huren. Het doel bleef wel een eigen kerk te kunnen bouwen.

Daarvoor werden in 1850 dankzij een gift van katholiek Rotterdam één pand aan de Bierhaven en twee panden aan de Wijnhaven gekocht. De laatste werden gesloopt waarna de Jongeheer A.M. van der Ven op 24 februari 1851 de eerste steen voor de bouw van de nieuwe kerk legde. Dit naar een tekening van de architect G. de Haas.

De inzegening van de aan de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis gewijde kerk vond uiteindelijk plaats op 16 december 1851. Direct vanaf het begin kwam de parochie Wijnhaven tot grote bloei. In die mate zelfs dat al in juni 1858 begonnen werd met besprekingen over een vergroting van de kerk.

Als architect was het oog gevallen op de beroemde bouwmeester P.J.M. Cuypers. Hij had het voornemen katholiek Rotterdam een kroon te geven door de kerk uit te breiden met een koepeldak en twee spitse torens. Na goedkeuring van dit plan werd op 16 december 1851 begonnen met de bouw van de koepel. Halverwege de bouw echter, ontdekte de architect dat hij de maten niet goed had uitgerekend. Toen later weer een ontwerpfout boven water kwam, noopten het gebrek aan financiële middelen de bouwers ertoe de kerk provisorisch af te bouwen. Dat had tot gevolg dat op 12 december 1865 het hechtijzer dat tussen de kolommen van het oude en het nieuwe gedeelte gespannen was, afbrak. Het aanbod van Cuypers het gebouw onder handen te nemen werd door het teleurgestelde kerkbestuur afgewezen.

Begin deze eeuw werd de zaak rigoreuzer aangepakt met plannen voor een derde verbouwing. Het ontwerp van de verbouwing is van de hand van architect Jac. van Gils. Hij liet het mislukte werk van Cuypers verwijderen en liet om de diensten door te laten gaan, een houten schutting dwars door de kerk plaatsen. Het eerste gedeelte van de verbouwde kerk kon reeds op 12 januari 1902 ingewijd worden. In 1929 werd besloten de Wijnhavense kerk te sluiten en het gebouw te verkopen.

De reden daarvoor was een afspraak tussen het kerkbestuur en de gemeente Rotterdam. Die wilde meer pakhuizen en kantoren zien in de (al toen) zogenoemde Waterstad. De laatste dienst vond plaats op 30 juni 1929. De zetel van de parochie werd overgebracht nar de kerk van de H. Ignatius aan de Westzeedijk (de latere kathedraal). De Wijnhavense kerk ging dienst doen als magazijnpand. Bij het bombardement in mei 1940 ging het voormalige kerkgebouw in vlammen op.

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

15 Juli 2006