Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Thomsens havenbedrijf

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Thomsens havenbedrijf

Een der belangrijkste verschepingsindustrieën van Rotterdam.

De firma P. Thomsen & Co., in 1871 gevestigd, begon haar arbeid als stuwadoor en scheepsmakelaar, in de tijd toen de zeilvaart nog in volle bloei was, toen de schepen soms weken in de haven bleven en snelheid volstrekt geen element was bij het lossen en laden. Nadat de stoomvaart was ontstaan en een ontzaglijke verandering was gebracht in de algemene scheepvaart, wist de firma steeds op de hoogte te blijven en zich aldoor aan te passen aan de behoeften van het ogenblik.

Zo verkreeg de firma het stuwadoorswerk voor de meeste van de grote geregelde diensten, die Rotterdam tot een bekende haven maakten, zomede een groot deel van het stuwadoorswerk op z.g. wilde boten, n.l. het lossen van graan, hout, kolen en erts, wat de naam van deze stuwadoorsfirma als vanzelf aan de haven en haar bedrijf verbond. In 1904 breidde zij haar bemoeiingen uit door een speciale afdeling voor beëdigd meten, wegen enz., zowel als het vervoeren en de opslag van goederen, door een staf van ervaren beambten en werklieden en het gebruik van eigen motors en lichters, op eigen terreinen die aan de havens gelegen en aan het spoor verbonden zijn. Ook deze afdeling verwierf zich een grote vermaardheid.

Begin twintigste eeuw wijdde de firma haar belangstelling aan het mechanisch lossen en laden van gestorte ladingen en zo bracht zij in het laatst van 1910 in onze stad een aantal drijvende kranen, die in 't bijzonder het kolenbedrijf op de meest moderne wijze leidden. Aangemoedigd door de succesvolle arbeid met deze machines huurde de firma in 1911 van de gemeente een groot terrein aan de Maashaven, met een kadelengte van 500 meter, waarop zij vier reusachtige transportmachines plaatste, elk met een capaciteit van acht ton en voorzien van elektrisch bewogen zelfgrijper. Toen het bedrijf zó veelomvattend geworden was, werd de firma P. Thomsen & Co. de 1ste januari 1912 veranderd in "Thomsens Havenbedrijf", een naamloze vennootschap met een kapitaal van anderhalf miljoen gulden. Haar arbeidsterrein is prachtig gelegen aan diepe waterkaden, zodat de diepst gaande schepen er kunnen aanleggen en met grote ruimten voor de tijdelijke opslag van goederen. De spoorweg loopt langs de kaden.

Als zij in bedrijf zijn reiken de transporteurs veertig meter over het water, zodat de ladingen kunnen worden geladen en gelost in- en uit lichters aan beide zijden van de stoomschepen, of overgebracht in spoorwagons en dat alles met de grootst mogelijke snelheid. Het moeilijke vraagstuk van de weging van gestorte ladingen is met voortreffelijk gevolg opgelost door Avery's Patent-weegmachines, waarvan de absolute juistheid wordt verzekerd door de Britse Board of Trade. Het resultaat van deze betrekkelijk nieuwe methode van het verwerken van massa-ladingen (vooral erts en kolen) mag buitengewoon gunstig worden genoemd en wordt misschien het best getekend door het feit dat vanaf 1 mei 1912 tot het einde van 1912 meer dan 500 stoomschepen, die samen 1.200.000 ton lading droegen, werden gelost of geladen door Thomsens machines.

Nog 4 laadbruggen van hetzelfde type, doch iets groter snelheid en iets groter hefvermogen dan de thans in bedrijf zijnde, werden door de vennootschap bij de Deutsche Machinenfabrik A.G. besteld, en zullen waarschijnlijk einde 1913 in bedrijf kunnen worden gesteld, wanneer Thomsens Havenbedrijf met recht zal kunnen geacht worden te beschikken over een inderdaad ongeëvenaarde installatie voor het snel lossen en laden van erts- en kolenladingen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 september 2023