Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Telegrafische- en telefonische berichten en zeetijdingen in Rotterdam anno 1902

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Telegrafische- en telefonische berichten en zeetijdingen in Rotterdam anno 1902

Het Rijkstelegraafkantoor in het centrum van de stad is dag en nacht geopend. Verder vindt men nog op verschillende plaatsen hulpkantoren, waarvan drie in de onmiddellijke nabijheid van de havens (Boompjes 123, Willemskade 25 en Prins Hendrikkade 10).

Het telefoonverkeer binnen de grenzen van de gemeente en verder binnen een cirkel, getrokken met een straal van vijf kilometer uit de Grote toren, is geheel in handen van de gemeente. Een volgens het nieuwste stelsel in orde gebracht centraal telefoonbureau werd in 1896 voor gemeenterekening ingericht. Overal zijn dubbeldraden toegepast en ondergrondse kabels leiden naar een groot aantal opvoerpunten, zodat de bovengrondse leidingen tot een minimum beperkt werden. Voor het handelsverkeer is de uitstekend ingerichte telefoondienst van het grootste belang. Deze dienst staat onder leiding van een afzonderlijke directeur. Het abonnement voor één toestel in een perceel, waarin de betrokkene geen kantoor houdt, noch enig beroep, bedrijf of nering uitoefent, bedraagt f 66,- per jaar. Voor de percelen, waarin de betrokkene kantoor houdt of enig beroep, bedrijf of nering uitoefent, wordt dit bedrag verhoogd tot f 90,-. Voor elke aansluiting op een perceel moet ineens f 20,- als entree betaald worden. Op verschillende punten vindt men publieke spreekcellen, waar men voor f 0,10 een gesprek voeren kan.

Aansluitende aan dit stedelijk telefoonnet heeft men verschillende geabonneerden buiten het eigenlijke gebied, die in elk opzicht dezelfde voordelen hebben als de stedelijke abonnees, en die dus zonder extra betaling kunnen oproepen en opgeroepen worden. In het bijzonder voor de haven van belang zijn de particuliere telefoonlijnen, die naar Maassluis en de Hoek van Holland voeren. De firma G. Dirkzwager Mzn., de Sleepdienst L. Smit & Co. en de Scheepsagentuur van de heer A.J. v.d. Pauw hebben aldus rechtstreekse telefoonverbindingen gekregen met Maassluis, en kunnen vandaar weer met de Hoek van Holland telefoneren. Verder is er een directe telefonische gemeenschap tussen de Hoek van Holland en het kantoor van de Harwich-lijn in deze stad. Van groot belang zijn verder ook de telefonische verbindingen tussen het Rotterdamse net en vele industrieën, die gevestigd zijn aan de oevers van de boven deze havens gelegen riviertakken. Ook met deze industrieën kan op dezelfde voet als met de gewone abonnees gesproken worden.

Het intercommunale telefoonverkeer is in handen van de Staat. Krachtens overeenkomst met deze kan men te Rotterdam vanuit elk op het gemeentelijke net aangesloten perceel spreken met het gehele Nederlandse intercommunale telefoonnet en verder met die internationale lijnen, waarmee dit correspondeert. Men hoeft dan alleen de vergoeding per gesprek te betalen, die voor deze verbindingen vastgesteld is. Het centraal telefoonbureau bevindt zich aan de Botersloot no. 189.

De gemeente bekostigt het overbrengen der zeetijdingen van Brouwershaven en Hellevoetsluis door tussenkomst van het Loodswezen. Nu door die zeegaten hoogst zelden vaartuigen naar Rotterdam komen, behoort de dienst echter tot de uitzonderingen. Van groot belang is daarentegen de overeenkomst tussen de gemeente en de firma G. Dirkzwager Mzn. te Maassluis, die zich telefonisch rechtstreeks met het kantoor van de havenmeester kan verbinden. De binnengaats komende schepen worden terstond aan deze persoon gemeld. Onmiddellijk kunnen de havenloodsen dan de schepen, zowel overdag als 's nachts, opwachten en naar de voor hen bestemde ligplaatsen brengen. De zeetijdingen, meldende de verwacht wordende en aangekomen schepen, worden door de zorg van de Havendienst aangeplakt aan de Beurs, de kantoren van de Haven- en Loodsdienst aan de Leuvehaven en de Nassaukade, en het politiebureau aan de Linkerveerdam.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 September 2020