Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Johannes Hendrikus Scheffer over Rotterdam in 1876

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Johannes Hendrikus Scheffer over Rotterdam in 1876

Johannes Hendrikus Scheffer, 1832-1886, archivaris der gemeente Rotterdam. Rotterdam; historische wandelingen, Utrecht, 1877, blz. 10 en 44 vlg.

Hertaling.

Rotterdam behoort tot die steden, die in hun aanleg en bouw weinig of liever niets van hun geschiedenis doen vermoeden en die er als het ware alle moeite voor doen niets van hun verleden te bewaren; alles is er modern en wat, helaas! in ons land, daarmee bijna synoniem is, weinig opmerkenswaardig. Voor de bouwkundige is er weinig, voor de schilder nog minder, voor de beeldhouwer niet veel, maar voor de archeoloog in het geheel niets op haar pleinen en straten te zien.

Er is geen stad in ons land, waar de bevolking overdag harder loopt, of liever draaft, dan te Rotterdam; maar er is ook in heel Nederland geen stad te vinden, waar betrekkelijk minder gewandeld wordt dan juist daar. Men zal er geen vreemdeling uitnodigen met de vraag: ga je eens mee lopen? Men loopt er bij wijze van wandeling met vrouw en kind een paar havens en straten om. Van wandelen in de trant van de Hagenaars, Arnhemmers of anderen heeft de volbloed Rotterdammer een ongeveinsde afkeer; hij kent het genot en de opgewektheid, die een fikse urenlange wandeling geeft, niet. Wandelen, vooral door de week, staat bij de meesten gelijk met slenteren, een tijdverkwistend nietsdoen, een dwaas, doelloos rondlopen zonder geld te verdienen.

Het Achterklooster is van oudsher het meest oranjegezinde gedeelte van Rotterdam geweest... Ten tijde van het aprilfeest in 1872 en het meifeest in 1874 hebben de bewoners aan het versieren van hun buurt hun hart dan ook eens onovertrefbaar opgehaald en de eer genoten, dat zeker drie vierde van de overige bewoners van Rotterdam hun versieringen in ogenschouw is komen nemen en bewonderen, iets waar zij grote prijs op stellen.
In die buurt woont overigens een zeer arbeidzame, nijvere bevolking; zeker de helft van hen die in Rotterdam vis- of mosselvrouw, turftonster of steendraagster is, woont aldaar, niet minder dan zakkendragers, slepersknechts en sjouwers.

Men vindt aan het Achterklooster de meest mogelijke goedhartigheid en hulpvaardigheid, maar ongelukkigerwijs is er niet minder van de platste gemeenheid en meest liederlijke dronkenschap thuis. Zogenaamde standjes, waarbij onmiddellijk honderden witmutsen te hoop lopen, komen er bijna dagelijks voor en men zou haast kunnen zeggen, dat zo iets er een bepaalde levensbehoefte is. Wee de man die het zo erg maakt, dat zijn vrouw om die reden beklaagd wordt, al is hij sterk als Simson en moedig als David, of woest als een Kalmuk; de witgemutste zwakkere sekse verstaat aldaar in de hoogste volmaaktheid de kunst om, wanneer het tot een uitbarsting komt, hem tot een krachteloze sul te kijven en te schelden.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 Mei 2018