Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Rotterdamse scheepvaart op het oosten

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De Rotterdamse scheepvaart op het oosten

Rotterdam was gunstig gelegen voor het uitoefenen van de vaart op het westen, maar voor die op het oosten was dit minder het geval. Voor deze vaart waren Amsterdam en de West-Friese steden beter gelegen. Bovendien moest de stad hier concurreren met het machtiger Amsterdam, waar de Oostzeehandel de "moedernegotie" was. Rotterdams handel op de Oostzeelanden was dan ook van minder omvang dan die op Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland en de Middellandse Zee landen. De Sont tolregisters laten ons zien, dat Rotterdam in de zestiende eeuw tot 1565 vrijwel niet aan de Oostzeevaart deelnam. In dat jaar vermelden de registers vijftien schepen en in 1574 plotseling honderd tweeënzeventig, welke reusachtige stijging verklaard moet worden uit de reeds genoemde overgang van Rotterdam naar de zijde van de Prins, waardoor vele Amsterdamse kooplieden hun schepen vanuit Rotterdam gingen uitreden. Tot 1597 is het gemiddelde aantal per jaar zesennegentig, waarna een daling begint en na 1619 komt het jaarlijks gemiddelde zelden boven vijf schepen. Soms wordt enkele jaren achtereen geen enkel schip genoteerd, totdat er na 1647 weer een beduidende opleving komt.

De havens waarop de schepen voeren, waren vooral Dantzig en verder Lübeck, Rostock, Stettin, Koningsbergen, Riga en Wiborg. Voorts voeren ze op Stockholm en Gotenburg in Zweden, Stavanger en Trondheim in Noorwegen en de Deense havens Kopenhagen en Kolding. Ze waren meestal geladen met haring, waaraan vooral in het Weichsel gebied grote behoefte bestond, Franse en Rijnse wijnen, zout, zuidvruchten, kramerswaren, specerijen en Engelse lakens. Uit de Oostzeelanden kwam vooral graan en verder hout, pek, teer, hennep, vlas en huiden. Ook met de Duitse Noordzeehavens Hamburg en Bremen onderhield Rotterdam geregeld handelsbetrekkingen. Daar werden eveneens haring, wijn en graan verhandeld.

De Remonstrantse kolonie Frederikstad aan de Eider vinden we vermeld als een plaats, waarheen Rotterdam haring exporteerde, terwijl granen vandaar werden geïmporteerd. Met Zweden en Rusland had Rotterdam vermoedelijk nog weinig handelsverkeer, evenmin als met Denemarken. Uit het toen nog tot Denemarken behorende Noorwegen werd vurenhout gehaald. Voor dit doel werden "Noordvaarders" uitgereed, die in Frederikshald, Oxeford, Stavanger, Kopervick (Drammen) en Romsdal gingen laden. Deze houtvaart was toen echter voor wat Rotterdam betreft niet van veel betekenis en zou pas later tot ontwikkeling komen.


Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

13 Oktober 2018