Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Johann Jacob Volkmann over Rotterdam anno 1783

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Johann Jacob Volkmann over Rotterdam anno 1783

Vertaald uit het Duits.

Johann Jacob Volkmann, 1732-1803, Duits kunsthistoricus en letterkundige, nieuwste reizen door de Verenigde Nederlanden, speciaal met het doel de kunstverzameling, ontwikkelingsgeschiedenissen, economie en manufacturen te belichten. Leipzig, 1783, blz. 477 vlg.

Rotterdam is in rangorde de zevende in Zuid-Holland, maar inderdaad na Amsterdam de voornaamste stad in de hele Verenigde Provinciën, zij strijdt immers in vele handelstakken met eerdergenoemde stad om de voorkeurspositie. Zij is mooi gebouwd, door de grote handel levendig, en heeft een veel gezondere lucht dan Amsterdam. Zij is niet groot, maar dicht bebouwd, en de huizen zitten van boven tot onder vol mensen.

Zeven grote grachten doorsnijden de stad, die met huizen bezet, en deels zo diep zijn, dat zware koopvaardijschepen tot dicht voor de huizen van kooplieden liggen, en gelost kunnen worden, wat een groot voordeel ten opzichte van Amsterdam is. Een ander voordeel is, dat de Maas in de winter zeker eerder van het ijs is bevrijd, dan de uitgang bij Texel. De schepen kunnen ook van hier veel gemakkelijker de hoge zee bereiken, eveneens met een vloedgolf uit zee erop komen, omdat het slechts tweeënhalve mijl tot de monding van de Maas is; terwijl daarentegen het eentonig is, voordat de schepen uit het Marsdiep komen.

Rotterdam is bijna als een driehoek, waarvan de langste zijde aan de Maas ligt, gebouwd. Enkele straten zijn met heel mooie huizen bezet, vooral aan de Maas en aan de diepste grachten: de Heerenstraat is de mooiste, de straten zijn breed en op Hollandse wijze met bomen beplant. Het geeft een aardige en niet veel voorkomende aanblik, de mix van huizen, bomen en grote driemastschepen met hun vlaggen in de straten te zien. De Boompjes langs de Maas is een lange straat, en meteen voor een vreemde een buitengewoon aangename wandeling, die echter ook door de inwoners zelf bezocht wordt. Het is als het ware een kade, aan de ene kant heeft men een woud van schepen, en aan de andere kant bomen, en achter deze bomen grote goed gebouwde huizen.

Aan de landzijde heeft Rotterdam zes poorten, en aan de Maas vier: de Delftse Poort is van alle poorten wat betreft de architectuur de prachtigste. Het stadhuis is een oud slecht gebouw: men heeft al sinds vele jaren een nieuw willen bouwen, het is echter tot nu toe achterwege gebleven. De vele Engelse en Franse leden van de Reformatorische Kerk, maken dat de omgang en het gezelschap in Rotterdam veel aangenamer zijn dan in Amsterdam. Men vindt hier goede concerten en bals. Wie geen landhuis heeft onderneemt in de zomer pleziertochtjes aan de andere kant van de Maas. Over het algemeen heeft bijna iedere welgestelde inwoner een soort sloep, waarin een aardige goed gemeubileerde kamer is, en die gewoonlijk heel goed zeilt: hiermee worden op mooie dagen pleziertochten gemaakt.

We zetten nu de weg vanaf Rotterdam naar beneden tot Maasland Sluis voort. Eerst komt men bij Delfshaven, dat slechts een half uur van Rotterdam ligt. De weg daarheen is heel aangenaam, aan een zijde heeft men de met schepen bedekte Maas, en aan de andere de mooiste weiden.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Februari 2022