Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1806 volgens Benjamin Silliman

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1806 volgens Benjamin Silliman

Citaat uit: "Reis door Holland in het jaar 1806 en 1807" door Benjamin Silliman, 1779-1864, Amerikaans scheikundige en geoloog.

Vanaf de Maas, die voorzien is van een fraaie rede, heeft men een prachtig uitzicht op de stad Rotterdam, die als een driehoek gebouwd, en naar de erdoor stromende rivier de Rotte genoemd is. Deze rivier ontlast zich in de Maas; een arm der laatste stroomt even ongehinderd aan de ene kant binnen, als hij aan de andere kant heen vliet.

Er is in mijn ogen nauwelijks een stad te bedenken, die voor de handel veiliger is gelegen. Zeven grote kanalen, overal breed en diep genoeg om de zwaarste schepen tot vr de pakhuizen te voeren, zijn als havens die tot veilige bewaarplaats dienen. Zij worden dan ook havens genoemd. Daarbij komt nog een ander groot voordeel. Dat is dat de schepen niet alleen sneller en gemakkelijker in zee, maar tevens met de vloed binnenkomen. Geen wonder dat de koopvaardij zich hier in tijd van vrede met buitengewone kracht verheft en met Amsterdam wedijvert.

Zelfs wil men dat de kooplieden der laatstgenoemde stad hier verschillende kantoren houden, vooral op het gebied van de Engelse handel, waarvan wel negen tiende gedeelte hier thuishoort. De Amerikaanse tabak en het vlas, welk laatste uit het land aan de overzijde van de Maas en van elders wordt toegevoerd, maken tevens een paar belangrijke takken van handel waarvan hier de stapel is, uit.

De luchtige aanleg van Rotterdam geeft haar overal een vrolijk, nu en dan prachtig aanzien. De grachten zijn overal met bomen beplant en de straten zijn doorgaans breed. Door dat alles wemelen de scheepsmasten niet onaardig heen. Langs de Maas vooral loopt een brede kaai, voorzien van een aantal fraaie huizen, die door een hoog en zwaar geboomte gedekt zijn, om welke reden men het daar de Boompjes noemt. Rotterdam telt ook vele aanzienlijke gebouwen, waaronder de Beurs met haar deftige opgang en brede gaanderijen, het Admiraliteits- en Oost-Indisch Huis en vooral het Gemeenlandshuis van Schieland uitmunten. Het laatstgenoemde onderscheidt zich door zijn gevel van twee en dertig pilasters volgens de Ionische en Korinthische bouworde.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Februari 2018