Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam ca. 1883 volgens Friedrich von Hellwald

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam ca. 1883 volgens Friedrich von Hellwald

Vertaald uit het Duits.

Friedrich von Hellwald, 1842-1892, Duits kunsthistoricus en schrijver over volkenkunde. Uit: Nordland-Fahrten. Vierde deel. Schilderachtige trektochten door Holland en Denemarken. Leipzig, z.j., blz. 105 vlg.

Aan de Rotterdamse Boompjes lijkt de Maas in die mate op een zeearm, dat men gelooft al bij de zee zelf te zijn. Slechts met moeite kan men de dingen aan de tegenoverliggende oever onderscheiden. Maar laten we ophouden over de verte en ons houden bij de bezigheden en het werken van de nabijgelegen wereld die ons bruisend onder de Boompjes omringt. Tenslotte is deze weg lang genoeg om iedereen de ruimte te geven.
Hier is geen gedrang, geen levensgevaar, de wagens hebben een rustige rijbaan, en toch ziet men nergens een niets doende hand. De schepen worden gelost of nemen nieuwe goederen op. Bergen verfhout en andere nuttige tropische houtsoorten worden hier torenhoog opgestapeld. "Handel in schilderbenodigdheden", "IJzerhandel", "Kolenhandel" - het derde woord op de borden van de huizen, die aan de ene zijde van de Boompjes staan. Hoe kleiner het glimmend gepoetste bord van messing dat de firma aanduidt is, des te voornamer is zij. Alleen op de borden met "Gedistilleerd" (brandewijn) maakt men gebruik van grotere letters.

Oorverdovend is het geluid van neergeworpen platen of stangen, die of uit Zweden komen of naar overzeese plaatsen verzonden worden. Elke twintig passen staat onder de dun gezaaide Boompjes een huisje van planken. Hier worden de bijzondere zaken afgesproken voor de stoomschepen, die daar in onoverzienbare rij met hun wapens en vlaggen wachten, tot de bel luidt en ze het anker lichten om naar Hull, Duinkerken, le Havre, Londen of Bordeaux te vertrekken. Nergens kan men zich beter een idee vormen van de macht, de bedrijvigheid en de geest van het Hollandse volk dan juist in Rotterdam.

Bij het aan land gaan zetten we onze voet meteen met een waar genoegen op de grote stenen tegels, die ons ogenblikkelijk de rijkdom van Holland aankondigen, daar er geen aanlegsteiger is en zij deze stenen met grote kosten uit vreemde landen moet laten komen. Aan de rechter en aan de linkerkant staan huizen met blinkende ruiten, goed onderhouden en aardig geschilderd, die een beeld van vrede en welstand geven, waarover de bewoners zich verheugen en waartussen weer hier en daar groene bomen en werkende windmolens te zien zijn. Een ervan staat aan de Cool Vest, aan het einde van de Leeuwenstraat, dus midden in de stad.
In de smalle huizen met de twee of drie ramen aan de voorzijde, de straatkant, wonen die miljonairs, die elke dag schepen naar alle vier de windstreken uitzenden. Ieder ogenblik wordt onze weg door een brug onderbroken, die onder onze voeten omhoogkomt om een schip door te laten dat uit Kaap Hoorn of uit Batavia terugkeert, alsof het pas de dag ervoor afgevaren zou zijn.

De grotere kanalen, waarvoor de benaming gracht weinig of helemaal niet gewoon is, zijn zo diep, dat de grootste schepen, ook stoomboten, midden in de stad kunnen liggen. De verbinding wordt net als in Amsterdam door talrijke bruggen tot stand gebracht, waarvan enkel die over de smallere kanalen vast zijn. De overige zijn deels ophaalbruggen, deels en wel over de grotere kanalen ook draaibruggen, waarvan het middenstuk zich op een ronde pijler om zijn eigen as draait, om de schepen doorgang te verlenen. Is zo'n brug opgehaald of afgewend, dan hoopt zich aan beide zijden een stroom passanten op, om dan, na weer tot stand gebrachte verbinding, uit te stromen en het het verkeer lastig te maken.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Mei 2018