Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1762 en in 1764 volgens Giuseppe Garampi

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1762 en in 1764 volgens Giuseppe Garampi

Giuseppe Garampi, 1725-1792, prefect van het Vaticaans archief. Het dagboek is geschreven door zijn secretaris Callisto Marini. Viaggio in Germania, Baviera, Svizzera, Olanda e Francia, compiuto negli anni 1762-1763. Roma, 1889.

Rotterdam is gebouwd op de oever van de Maas, die hier over de lengte van een mijl een brede bedding heeft. Een deel van haar water brengt ze in de stad door middel van twee tamelijk brede en diepe kanalen, die gemakkelijk de grootste met koopwaren beladen schepen kunnen opnemen, een zeer bijzonder voordeel, dat Amsterdam mist. Talrijke andere goed onderhouden en met bomen omzoomde kanalen doorkruisen heel de stad, die voor het vervoer van de handelswaren van groot nut zijn en de stad grotelijks tot sieraad strekken.

De Beurs, het gebouw, waar de kooplieden elkaar dagelijks treffen, munt uit door haar constructie en is veel statiger dan die van Amsterdam, hoewel ze kleiner van afmetingen schijnt te wezen. Ze is zowel van binnen als aan de buitenzijde geheel bekleed met travertijn. Het gebouw bestaat uit een van alle zijden door lichte galerijen omsloten binnenplaats en is van beide zijden toegankelijk.

Bijna alle andere grote gebouwen zijn opgetrokken in dezelfde stijl als de Amsterdamse. De huizen zijn buitengewoon hoog en hebben drie tot vijf verdiepingen; toch zijn ze niet groot en die het wel zijn, zoals het Oudemannenhuis, hebben toch meer van een gewoon huis dan van een paleis. De wandelingen rondom de stad zijn allerbekoorlijkst vanwege de bomenrijen tussen de met zorg schoongehouden weg en het water, dat men hier overal ziet.

Op de vreemdeling maakt Rotterdam een buitengewoon fascinerende indruk; overal in de stad is het vol kooplieden, handelswaren en schepen van allerlei slag.Giuseppe Garampi in Holland in het jaar 1764. (De tweede reis). Mededeling van Fr. von Weech. Uit: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. XX, 202.

Rotterdam lijkt mij de meest aangename stad van Holland. De lucht is er gezond. De ruime grachten die hun water uit de Maas krijgen, maken het voor allerhande grote vaartuigen mogelijk de stad binnen te komen.

Er zijn rechte straten en grachten, die goed haaks op elkaar staan en er zijn tal van ophaalbruggen, die met het oog op symmetrie en perspectief voortreffelijk zijn geplaatst. Deze bruggen hebben aan weerskanten een loze boog van wit gevernist hout, dat op marmer lijkt.

De bevolking is vrij talrijk. Men vindt overal werklieden en pakhuizen, aangezien er niet alleen met het oog op de stad handel gedreven wordt, maar denk ook aan de scheepvaart, zowel de vaart op het buitenland als die op de Oost. Hoewel de stad nog geen 40.000 inwoners telt, lijkt haar matige omvang vrij veel voller met volk en handelaren dan Amsterdam en veel voller dan Den Haag.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Februari 2018