Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1669 volgens Cosimo III van Toscane

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1669 volgens Cosimo III van Toscane

Cosimo de Medici (1642-1723) maakte in drie jaar tijd twee reizen naar Noord-Europa en wel in het bijzonder naar de Nederlanden. Onderstaande reisbeschrijving is van de hand van Cosimo's lijfarts, Giovanni-Batista Gornia.

De stad Rotterdam ligt aan de Maas, heeft honderdduizend inwoners (noot: dit aantal is te hoog geschat. Het kunnen er destijds hooguit veertigduizend geweest zijn volgens Mr. H.C. Hazewinkel, archivaris der gemeente Rotterdam). De stad is omgord met muren en grachten en het wemelt er van grote kanalen en schepen...
Van de gebouwen noemen we de Grote Kerk, een nogal indrukwekkend gebouw, waarvan de hoofdingang onder de toren is. Alle huizen zijn op overeenkomstige wijze gebouwd met door kapitelen bekroonde pilasters en met ijzeren muurankers in lelievorm...

De geplaveide straten hellen naar de kanten af, waar goten aangebracht zijn om het water weg te voeren...
De paarden trekken een soort smalle en lange sleetjes, die beladen worden met bier- en andere vaten...

Een adel is er niet en heel de bevolking zonder onderscheid draagt door haar arbeid tot de welvaart bij.
De vrouwen leven zeer bescheiden en teruggetrokken en zijn, gelijk de monniken, geheel in hun eenvoudige kleding gehuld; hun godsdienst is die van Calvijn, die vele leerstukken aan Erasmus ontleend heeft...

Het grootste gedeelte van de straten en buitenwegen is met bomen beplant en het is daar heerlijk wandelen...
De reinheid van de huizen gaat elk begrip te boven; alles is geschilderd en met houtsnijwerk versierd. In de winkels ziet men geborduurde klederen, schilderijen en zeer veel inheems of geÔmporteerd porselein. De bedden zijn tegen de muur aangeleund en aan drie zijden van een houten betimmering voorzien, zodat men er maar aan een kant in kan komen en voor de opening hangt een gordijn van taf of een andere stof.
De mensen leven heel zuinig en steken al wat zij bezitten in de handel, omdat de huizen zelf ongeveer om de veertig jaar opnieuw opgetrokken moeten worden...
Onder de vensters is houtsnijwerk in de vorm van loof- en fruitfestoenen aangebracht.

De vrouwen dragen een van een ijzer voorziene witte muts, die strak langs de slapen neervalt, waardoor de wangen naar voren geperst worden. Ze hebben een van achteren gerimpeld keursje, waarover een schort gedragen wordt; om de hals slaan zij een als een zakdoek dubbelgevouwen kraag en zij hebben rode muiltjes, zoals de mannen binnenshuis dragen.

De dakpannen, die elkaar slechts ten dele bedekken, zijn aan de ene zijde van een uitsteeksel voorzien, waardoor ze vastgehaakt kunnen worden aan de daarboven geplaatste of aan de nok van het dak, waar ze met gips bevestigd worden.

Cosimo III van Toscane

Het nu volgende deel is een citaat uit de reisbeschrijving, opgesteld onder toezicht van markies Filippo Corsini.

Onder de kleine steden van Holland neemt Rotterdam de eerste plaats ter Statenvergadering in. Ofschoon ze onder deze kleine steden de jongste is, is ze niettemin na Amsterdam de beroemdste en aanzienlijkste stad der Verenigde ProvinciŽn door haar handel en haar havens, die zo diep zijn, dat de grootste schepen er hun koopwaren midden in de stad komen lossen en laden. Een dergelijk gerief is alleen maar in deze stad te vinden.

Daarom is Rotterdam als inscheephaven belangrijker dan Amsterdam, temeer daar de afstand tot de zee slechts zes mijl bedraagt, zodat de schepen, na hun anker gelicht te hebben, deze in ťťn getij kunnen bereiken, terwijl ze van Amsterdam uit een grote omweg om het eiland Texel moeten maken...

Rotterdam is prachtig gebouwd en het stadhuis, de bank, de huizen der Oost- en West-Indische CompagnieŽn en de arsenalen verdienen de belangstelling der vreemdelingen. Er zijn zeven mooie havens, hier en daar voorzien van een brede lommerrijke kade. De Grote Kerk was voor de opstand gewijd aan St. Laurentius; de klokkentoren stond scheef en werd, zoals men op een bronzen opschrift aan de voet van die toren kan lezen, door een architect weer in het lood gebracht.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Januari 2018