Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Joost van Geel, Rotterdam, 1665

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Joost van Geel, Rotterdam, 1665

Joost van Geel, Rotterdams schilder en dichter, 1631 - 1698

Hertaling.

Citaat uit:

Beschrijvinge der wijdberoemde koopstad Rotterdam, 1665, blz. 6.

De tekst toegeschreven aan Joachim Oudaen, behoort bij het zeldzame, door Joost van Geel gegraveerde gezicht op Rotterdam, dat samen met een aantal riviergezichten en voorstellingen van het brievenvervoer door de postmeester Jacob Quack in 1665 in het licht gegeven werd.

Rotterdam ligt aan de meest gunstig gelegen rivier van Europa en wel aan de vanouds bekende en nu nog wijdvermaarde Maasstroom, die is van een zuiverheid waar geen brakheid in gevonden wordt. Ze brengt de stromen de Rijn, de Waal, de Merwede, de Lek en de IJssel naar beneden varende menigmaal in drie uur tijd de schepen uit de zee met volle zeilen en lading zonder het anker te laten vallen aan de kaden.

Dergelijke schepen, die vijftien of zestien voet diep gaan, die met een gemeen getij de Maas uit- en inkomen, zijn afkomstig van zulke goede reden en hebben een dusdanig goede bodem dat het zover men weet niet gebeurd is dat er een schip, zelfs niet in de meest hevige storm, verongelukt is.

Aangezien de scheepvaart is toegenomen zijn er hier nu vier loodsboten, bij verordening vastgesteld, aanwezig en voortdurend in het vaarwater in plaats van twee zoals er voorheen plachten te zijn. Dit is om alle zware oorlogsschepen, Oost-Indiėvaarders en koopvaardijschepen die dieper gaan en gewoon zijn het Goereesche Gat binnen te lopen en die in de haven van Hellevoetsluis hun goederen in lichters gelost hebben, deze vaartuigen van geringere diepgang in vier of vijf uur binnendoor in de stad te doen leiden. De loodsboten dienen om hen een veilige ontvangst te bieden en de geladen schepen zelfs tot aan de pakhuizen en tot onder de stadskranen te loodsen.

Om het lossen zo goed mogelijk te laten verlopen is Rotterdam voorzien van zeven uitstekende wijde mooie havens. Dit zijn de Oude Haven, de Leuvehaven, de Blaak, de Wijnhaven, de Scheepmakershaven, het Haringvliet en de Nieuwe Haven, waarin meer dan duizend schepen een ligplaats kunnen vinden. Er is meer stadinwaarts ook een heel ruime binnenboezem ofwel kolk aan toegevoegd, die meest dient voor het aanleggen en ontladen der marktschepen, die gewoon zijn op de wekelijkse marktdagen te komen en die hier zwaarder zijn dan in veel andere steden de schepen voor de jaarmarkten zijn.

De Kolk ligt ten zuidwesten van het Steiger als een redelijk geschikte arm of haven. Aan de noordwestzijde is ze afgesloten door de Grote Markt of Overwelfde Brug en ze dient niet enkel voor de afwatering. De Kolk geeft ook schepen van een minder groot slag, die de masten kunnen strijken, doorgang tot de Leuvehaven. Deze laatstgenoemde haven ontvangt tweemaal daags vers water tijdens de vloed. Er is in de stad Rotterdam een deurschutting, het Spui genaamd, die in verbinding staat met de binnendijkse wateren en die voor de doorvaart van binnenlandse schepen geopend wordt.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Januari 2018