Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam, ca. 1645, Caspar van Baerle

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam, ca. 1645, Caspar van Baerle

Caspar van Baerle, 1584 - 1648, Latijns dichter en professor aan de Illustere School te Amsterdam. Caspari Barlaei Antverpiani poematum Pars II, Elegiarum et miscellaneorum Carminum. Amstelodami, 1646, blz. 406: Rotterodamum

Vertaling:

Rotterdam

De druk bevaren Maas klotst tegen mijn beroemde muren, terwijl aan de andere zijde het rustige water der Rotte mij bespoelt. In alle richtingen vervoer ik over het westen de handelswaren, waaraan de Fransman evenals de Brit behoefte hebben. Hier stond de wieg van Erasmus, die de taal der Romeinen tot nieuwe bloei bracht.

Laat Colophon maar roemen op Homerus, Verona of Catullus: voor mijn glorie is het voldoende, dat hij hier geboren is. Thans nu zijn welbespraakte tong verstomd is, vereer ik zulk een verheven grootheid nog slechts onder de gedaante van vergankelijk marmer, midden op het marktplein. Hij, die ik heb voortgebracht, ligt in Basel begraven; maar de wijsheid ontrukt hem aan het lot der vergetelheid en doet hem na zijn dood nog voortleven.

Mij vreest de Spanjaard, hij boezemde de menigte der ongeletterden ontzag in, want waar ik de een met mijn vloot overwon, bracht hij de ander met zijn geschriften tot zwijgen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Januari 2018