Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam in 1623 volgens Dirk Davidsz. Versijden

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam in 1623 volgens Dirk Davidsz. Versijden

Dirk Davidsz. Versijden, architect, overleden in 1667.

Zijn Beschrijvinghe zag tegelijk het licht met de eerste plattegrond van Rotterdam van Franciscus Husen. Beschrijvinghe der stadt Rotterdam, hare oudheyt ende hare grootheyt, ende oock hare gelegentheydt (toestand). .

... Binnen deze stad zijn meer dan vijfenzestig zowel stenen als houten bruggen. De meeste van de straten en kaden zijn gestraat en met stenen geplaveid. Ze zijn zeer mooi en schoon zonder hopen drek of vuil, want er rijden de hele week zes stadskarren door de straten om alle vuil op te halen.

... Er is een overvloed van ambachten, zoals men opmerken kan uit de gildes, elk gilde heeft zijn aantal leden. In het smidsgilde zijn meer dan tweehonderd en vijftig personen ... waaruit de lezer gemakkelijk kan opmaken dat Rotterdam een volkrijke stad is.

Waar ook op gelet wordt, is dat alle vreemde handelaren bediend worden met kranen en wippen om te lossen en te laden, zowel binnen- als buitendijks. Dit mag ook op daarvoor ingerichte plaatsen, waar een ieder met zijn waren (die hij te koop heeft) op de markt mag staan. Ook mogen de schepen met brandhout, hei, run, kalk en andere goederen een daarvoor bestemde plek hebben waar ze met hun waren om te verkopen liggen.

Verder liggen alle andere grote schepen als Straatvaarders (handelsschepen die varen door de Straat van Gibraltar), Oost-Indiėvaarders, Guineesvaarders en West-Indiėvaarders, Groenland-, Oost- en Noordvaarders en haringschepen elk bij hun pakhuizen.

Dat God Almachtig ons wil geven, dat Rotterdam in vrede mag voortgaan en ter ere van Zijn naam goed bestuurd mag worden. Amen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Januari 2018