Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam van 10 tot en met 14 mei 1940

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Rotterdam van 10 tot en met 14 mei 1940

Episoden uit de bezettingsjaren

Hertaling.

Zou het ooit 's morgens om half zes zo druk op straat zijn geweest als die ochtend van 10 mei? Letterlijk uit alle huizen kwamen de bewoners nieuwsgierig naar buiten, zich weinig bekommerend hoe ze er zelf uitzagen. Was het niet zulk prachtig weer geweest, waarschijnlijk had men zich niet in pyjama buiten gewaagd. De vluggerds hadden in haast al een broek en overhemd aangeschoten, de dames hadden vaak een kleurige peignoir discreet over een lichtblauwe of roze zijden nachtwade geworpen, wat het uiterlijk effect sterk verhoogde, hetgeen de eigenaresse zich zeer wel bewust was. In elk geval werd de aandacht voor de vliegtuigen meermalen afgeleid door een lieftallige verschijning, die zo nu eenmaal niet iedere dag in het openbaar te aanschouwen viel.

Intussen, de vliegtuigen kwamen in steeds groter aantal boven de steden en dorpen en wij in Rotterdam zagen ze boven de havenwijk cirkelen, steeds lager en lager. Het bleek, dat verschillende watervliegtuigen op de Maas daalden en dat daaruit de tot de tanden gewapende soldaten tot de aanval overgingen. Overal rondom de havens werd hard gevochten en vooral onze nooit volprezen mariniers weerden zich als leeuwen. In alle andere stadsdelen waren militairen in alle haast voorbereidingen tot het gevecht aan het maken, terwijl de burgers dit alles weliswaar met grote spanning, doch uiterlijk met grote nieuwsgierigheid gadesloegen. Waaraan te zien was, dat men hier niet aan oorlog en nog minder aan de voorzichtigheid, welke de toestand eiste, gewoon was! En - zoals ook tijdens de latere bezetting zou blijken - er waren weer tallozen, die direct het naadje van de kous wisten en hun grote wijsheden aan anderen uitbrachten, wat ten gevolge had, dat de vreemdste geruchten de ronde deden.

De spanning steeg met de minuut; het rumoer was niet van de lucht. Spoedig kon men achter winkelramen en op aanplakzuilen een proclamatie van de koningin lezen, waarin een vlammend protest werd gericht tegen het optreden van onze oostelijke buren. De pyjama's en peignoirs hadden toen alweer lang plaats gemaakt voor degelijker kledij.

Nieuwe Rotterdamse Courant

Legerbericht van het Nederlandsche Opperbevel

's-Gravenhage, 11 mei. Uit een verklaring van een gevangen genomen Duitse vliegerofficier is gebleken, dat de legerleiding tot hedenmorgen haar eigen officieren niet heeft durven inlichten omtrent de voorgenomen schending van de door Nederland naar alle zijden even streng gehandhaafde neutraliteit. In tegenstelling met de berichten van het Duitse opperbevel, waarin wordt ontkend, dat 70 Duitse vliegtuigen door ons zijn neergeschoten, is thans te melden, dat dit aantal is gestegen tot boven de honderd, terwijl bovendien op een der door de Nederlandse troepen heroverde vliegvelden veertien vijandelijke vliegtuigen onbeschadigd in Nederlandse handen zijn gevallen. Op een na alle door de Duitsers tijdelijk bezette vliegvelden zijn thans weder in ons bezit. Een nieuwe laffe schanddaad werd door de Duitse troepen begaan, toen de commanderende Duitse officier Hohendorff de gevangen genomen Nederlandse bezetting van een vliegveld dreigde te zullen afmaken, indien dit vliegveld onder artillerievuur genomen zou worden.

Uit Voorwaarts, Sociaal-Democratisch Dagblad, 11 mei 1940

De Nederlandse troepen houden verbeten stand.

Meer dan honderd Duitse vliegtuigen neergeschoten.

Den Haag, - zaterdag.

Uit een verklaring van een gevangen genomen Duitse officier is gebleken, dat de Duitse legerleiding tot gistermorgen haar eigen officieren niet heeft durven inlichten omtrent de voorgenomen schending van de door Nederland naar alle zijden even streng gehandhaafde neutraliteit. In tegenstelling met de berichten van het Duitse opperbevel, waarin wordt ontkend, dat 70 Duitse vliegtuigen door ons zijn neergeschoten, is thans te melden, dat dit aantal is gestegen tot boven de honderd, terwijl bovendien op een der door de Nederlandse troepen heroverde vliegvelden veertien vijandelijke vliegtuigen onbeschadigd in Nederlandse handen zijn gevallen. Op één na alle vliegvelden weer zijn in ons bezit.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Juni 2022