Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Verslag uit een rondreis door Holland in 1806

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Verslag uit een rondreis door Holland in 1806

Vertaald uit het Engels.

John Carr, 1772-1832, Engels reiziger en schrijver van vele "Tours". Een rondreis door Holland, langs de rechter en linkeroever van de Rijn, naar het zuiden van Duitsland, in de zomer en herfst van 1806. Londen, 1807, blz. 16 vlg.

Ons hotel lag aan de voet van een prachtige laan, parallel lopend aan de rivier, tegenover de veerdienst. Onze huisbaas was erg burgerlijk, en al zijn bedienden spraken Frans. In het voornaamste appartement was een prent van Napoleon in zijn kroningsgewaad. Later zag ik dezelfde prenten in veel andere huizen in de stad.

Veel van de voorname Rotterdamse kooplieden hebben buitenverblijven in de verrukkelijke voorsteden. Ik liep langs een rij van deze landhuizen, en kreeg voor de eerste maal een soort voorproefje van Nederland in plattelandsdecor: de tuinen op hetzelfde niveau als de rivier, en ervan gescheiden door een opgehoogde weg, schenen allemaal te zijn ontworpen door een wiskundige; maar toch lieten hun netheid en hun weelderigheid een aangename indruk achter in je herinnering. Op elk hek, of in elk huis, werd een kenmerkend motto uit het hoofd van de eigenaar, of over het karakter van de plek, getoond - waarvan de volgende mooie voorbeelden zijn.

Vreede is myn Lust Haf (sic!)(Vrede is mijn tuin).

Lust en Rust (Hoop en rust).

Na by Buten (sic!) (Bijna buiten de stad).

Ziet op u minder. (Zie op wat beneden je is). N.B. Dit was de inscriptie van een groot huis dat hoorde bij enkele kleine huisjes.

Wel te vreeda (sic!) (Heel tevreden). etc. etc.

Deze inscripties worden zelden gebruikt door rijke kooplieden; onder de hogere klasse worden ze beschouwd als een beetje gekleurd door vulgariteit, hoewel, zoals ik ontdekte, soms zijn ze bevredigend: de laatstgenoemde villa's zijn vaak bekend door de namen die werden aangebracht op de buitenverblijven van de voorname families in Engeland.

's Ochtends werd onze bagage doorzocht door de eigen beambten, die ons erg weinig moeilijkheden opleverden, en tevreden waren met een kleinigheidje. De toegang tot de stad, bij de rivier, door de hoofdpoort, genaamd de Nieuwe Hoofd Poort, is heel mooi, heeft een oneindig meer elegante constructie dan een andere grenspost van deze stad, genaamd de Oude Hoofd Poort.

De plotselinge overgang van de rust van het platteland naar de drukte van de mensen, was buitengewoon: de kanalen met hun talrijke ophaalbruggen, toen we naar ons hotel gingen, lagen vol vaartuigen van allerlei soorten en maten; en ondanks de oorlog, scheen iedereen bezig te zijn met iets.

Voor de vijandelijkheden begonnen, was het geen bijzonderheid drie of vierhonderd koopvaardijschepen te zien, alleen al uit Engeland, die in deze kanalen en in de Maas lagen; door welke met de grootste handigheid en zuinigheid een enorm handelsverkeer werd gedreven, vanuit het centrum met de verst gelegen delen van het koninkrijk; omdat ze in verbinding staan met de Rijn en andere grote rivieren worden alle producten van de aarde tegen lage kosten vervoerd naar vele delen van het continent, in een periode van rust.

Geen schouwspel kan op het eerste gezicht nieuwer en interessanter zijn dan dat wat Rotterdam presenteert; masten van schepen, opgevrolijkt met fleurige wimpels; prachtige statige bomen en hoge hellende huizen lijken door elkaar gemixt, en in één oogopslag ziet men voor zich de karakteristieke kenmerken van het platteland, de stad, en de zee.

Eén van de eerste plekken die we bezochten was de Boompjes-kade, of de Boompjes, die zich uitstrekt langs de rivier, ongeveer een halve mijl van het nieuwe naar het oude hoofd, de twee plaatsen waar het water de stad binnenkomt, en de kanalen vult, die zeven in getal zijn: de straat is erg breed en werkelijk prachtig; en het panorama daarvandaan, over de rivier, en het land aan de overkant, zijn echt heerlijk. Cheyney-walk te Chelsea heeft er een heel bescheiden gelijkenis mee. Veel van de huizen zijn erg statig, en sommige ervan zijn gebouwd van zandsteen, dat geen product uit het land is, maar tegen hoge kosten naar de plaats gebracht moet worden.

Geen vreemdeling kan de Boompjes-kade bezoeken zonder erover geïnformeerd te worden dat Bayle er gewoond heeft, en zonder de plek waar het kleine herenhuis stond onder de aandacht gebracht te krijgen. Het is de edele aard van het genie te verdragen beloond te worden met de ondankbaarheid van een onerkentelijk land, het eeuwige roem te bezorgen en het te verheffen in de rang der naties.

Het aantal joden in Rotterdam is erg groot, en velen van hen worden hooggeacht, en zijn even voornaam door hun integriteit als door hun vlijt en rijkdom.

Op mijn weg naar het befaamde standbeeld van Erasmus, en inderdaad waar ik ook naar toe ging, bijna iedereen die ik ontmoette keek alsof een ontwikkelde ziel de rekenkundige figuren meer behoorde te ontwikkelen dan de retorische. Ik zag geen van die opgewekte gelaatsuitdrukkingen die overvloedig aanwezig waren in de grote steden van Engeland en Frankrijk, vol glimlachjes, lichtzinnigheid en zorgeloosheid, die van de gelukkige bezitters van wat leek of ze zich koesterden en plezier maakten in de zonneschijn van iedere gebeurtenis. Zelfs het Spaanse gezegde "gedachten gesloten, blik open" wordt niet gezien in deze stad. Eén oog gericht op de grond, een blik van bezonken meditatie, en een afgemeten pas verlagen de Rotterdammer.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Mei 2022