Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Rode Zand

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Coolvest en klik op ENTER
Het Rode Zand

graafwillem4 (75K)

Graaf Willem IV voor het Schielandshuis

In 1340 verleent graaf Willem IV Rotterdam het stadsrecht.

In 1358 verleent de graaf Rotterdam het omvestingsprivilege en wordt aldus het stadsgebied vergroot.

Handvest 1358:

Wi, Willem vander Wateringe Ridder, Har van Teylinge, Vrouwe vander Wateringe Heren Willems wijf voirsz. Maken kondt ende kenlick allen luden, dat wi geoirloeft hebben, consenteren en oirlof geven der poirte van Rotterdamme haer veste te maken ende te delven tot haire beste oirbaer in onsen ambochte etc.

Met "onsen ambochte" bedoelen Willem vander Wateringe en zijn vrouw het ambacht Cool: een gedeelte van Cool (het Roodezand) werd in 1358 bij de stad getrokken, die voortaan door de Coolvest van het ambacht Cool gescheiden was.

zwanegatkaart1568

Links de eeuwenoude Coolpolder


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Maart 2015