Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Politietoezicht in de Rotterdamse haven in 1902

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Politietoezicht in de Rotterdamse haven in 1902

De haven vormt op zichzelf geen zelfstandig politieressort. Het gebied der rivier en der verschillende havens is over drie afdelingen verdeeld, die ieder onder één commissaris staan, die én voor de handhaving van de orde zorg draagt, én als hulpofficier van justitie de leiding heeft bij het opsporen van misdrijven. Deze commissarissen staan onder één hoofdcommissaris, aan wie de politiezorg voor de gehele gemeente is opgedragen.

Een speciale onderafdeling, bestaande uit één inspecteur, twee onderinspecteurs en tien agenten vormt de rivierpolitie. Deze heeft een elektrische boot tot haar beschikking. Dit vaartuig beweegt zich zeer snel en uiterst stil over het water en is voorzien van een krachtig zoeklicht. 's Nachts kan men dus één enkel punt opeens sterk verlichten zonder dat de nadering van de boot bemerkt wordt. Het ontvreemden op de rivier en in de havens wordt door dit politietoezicht krachtig tegengegaan.

Bovendien varen er 's nachts steeds één of twee bootjes van de Havendienst op de rivier. Ofschoon de bemanning hiervan in de eerste plaats dient ter handhaving van de orde in de havens, wordt door haar ook tegen diefstal en dergelijke delicten gewaakt.

Op de kaden en bruggen wordt het handhaven van de orde zeer bevorderd door het corps bereden politie. Het drukke verkeer over de bruggen, die de beide Maasoevers verbinden, wordt door de bereden agenten geleid; deze zorgen dat elk voertuig behoorlijk in de file plaatsneemt en oefenen een voortdurend toezicht uit op de handhaving der verordeningen, die het wagenverkeer regelen.

Volgens het Wetboek van Koophandel geschiedt de aanmonstering van de scheepsbemanning ter zeevaart door een waterschout. Deze is tevens hulpofficier van justitie. Dit ambt is tijdelijk verenigd met dat van eerste rijkshavenmeester.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Augustus 2020