Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De outillage van de kaden van de Rotterdamse haven in 1902

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De outillage van de kaden van de Rotterdamse haven in 1902

Op de rechter Maasoever beschikt de gemeente in 1902 slechts over twee kranen: een handkraan van oude datum met een hefvermogen van 10.000 kg, die zeer zelden gebruikt wordt, is opgesteld aan de Punt, en een stoomkraan, kunnende lichten 25.000 kg, is bij de bouw der Willemskade geplaatst. Ook laatstgemeld werktuig wordt betrekkelijk weinig gebruikt. Verder vindt men aan die oever op het Maasstation en dus onder beheer van de H.IJ.S.M. de volgende werktuigen:

Op de kade van het Noordereiland zijn geen hefwerktuigen opgesteld. Daarentegen is de linker Maasoever zeer ruim van kranen voorzien. Men vindt daar drie stelsels van outillage. De werktuigen langs de Entrepothaven en de oostzijde van de Binnenhaven worden uitsluitend door middel van hydraulische kracht bediend; langs de westzijde van de Binnenhaven en langs de beide zijden van de Spoorweghaven zijn stoomkranen opgesteld, terwijl de gehele outillage langs de havens en kaden ten westen van de Spoorweghaven door middel van elektrische kracht bewogen wordt.

Langs de oostzijde der Entrepothaven zijn 4 verplaatsbare hydraulische kranen opgesteld met een hefvermogen van 1500 kg. Deze kunnen echter ook gesteld worden op een vermogen van 750 kg. De kranen hebben zulk een hefhoogte, dat zij de goederen onmiddellijk op de bovenste verdieping van het Entrepotpakhuis kunnen brengen.

Langs de westzijde der Entrepothaven bevinden zich 2 verplaatsbare hydraulische kranen met een hefvermogen van 1500 kg.

De oostzijde der Binnenhaven is uitgerust met de volgende werktuigen:

Langs de Binnenhaven westzijde bevinden zich 7 verplaatsbare stoomkranen, elk met een hefvermogen van 1500 kg.

De Spoorweghaven oostzijde is geoutilleerd met de volgende hefwerktuigen:

Langs de Spoorwegzijde westzijde bevinden zich onder beheer van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen de volgende hefwerktuigen:

Aan de Stieltjeskade, tussen de Spoorweghaven en Binnenhaven, bevindt zich een elektrische kraan met een hefvermogen van 1500 kg en een elektrische kaapstander met een trekkracht van 1500 kg.

Langs de Wilhelminakade zijn opgesteld:

De Rijnhaven noordzijde is uitgerust met 4 verplaatsbare elektrische kranen met een vermogen van 1500 kg. Van deze zijn twee kranen bestemd voor de bediening van het etablissement "Blaauwhoedenveem"; zij kunnen zo hoog heffen dat zij de last onmiddellijk op de hoogste verdieping brengen.

Langs de Rijnhaven oostzijde bevinden zich 4 verplaatsbare elektrische kranen met een hefvermogen van 1500 kg. Twee van deze zijn bestemd voor het pakhuispand van het "Vriesseveem", twee voor dat van het "Nederlandse Veem". Deze kunnen de lasten direct op de hoogste verdiepingen van die panden brengen.

Langs de zuidwestzijde van de Rijnhaven zijn 6 verplaatsbare elektrische kranen opgesteld; twee met een hefvermogen van 2500 kg en vier met een van 1500 kg.

Langs de oostzijde van de Eerste Katendrechtsehaven bevinden zich twee verplaatsbare elektrische kranen met een hefvermogen van 2500 kg en een elektrische kaapstander met een trekkracht van 1500 kg.

Langs de westzijde van de Eerste Katendrechtsehaven: 5 verplaatsbare elektrische kranen met een hefvermogen van 2500 kg en 2 elektrische kaapstanders met een trekkracht van 2000 kg. Bij alle elektrische kranen is het normale hefvermogen opgegeven. Het is mogelijk de kranen van 1500 kg te belasten tot 2500 kg en die van 2500 kg tot 4000 kg.

Tussen de Eerste en de Tweede Katendrechtsehaven bevindt zich een elektrische kolentip met een hefvermogen van 28.000 kg. In de onmiddellijke nabijheid van dit werktuig is een elektrische kaapstander opgesteld met een trekkracht van 2000 kg.

Verder beschikt het etablissement van de "Maatschappij van Scheeps- en Werktuigbouw Feijenoord" aan de Feijenoordkade over een stoomkraan met een hefvermogen van 60.000 kg en heeft de "Nieuwe Bergingmaatschappij" ter verhuring drie drijvende bokken met een hefvermogen van 16.000 kg. Deze worden met de hand bewogen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 Augustus 2020