Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in Rotterdam in 1950

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in Rotterdam in 1950

Verstoringen van de openbare orde.

In 1950 kwamen geen ernstige ordeverstoringen voor.

Stakingen.

In 1950 had een algemene havenstaking plaats, welke duurde van 13-25 augustus; ernstige ongeregeldheden bleven uit. Voor het overige waren er enige stakingen van geringe omvang.

Paspoorten.

Afgegeven werden 20.912 paspoorten; 8205 paspoorten werden verlengd.

Bewijzen van Nederlanderschap.

Afgegeven werden in 1950 (vanaf 1 april) 9.749 bewijzen van Nederlanderschap.

Inrichtingen tot het verbruiken van eet- of drinkwaren.

In 6 gevallen werden strafmaatregelen genomen tegen houders van inrichtingen tot het verbruiken van eet- of drinkwaren wegens slecht beheer, handelingen in strijd met de openbare zedelijkheid, hazardspel enz.

Logementen.

Op 31 december 1950 waren in exploitatie 80 logementen voor 8 of meer personen en 56 logementen voor minder dan 8 personen.

Toezicht op toneel- en bioscoopvoorstellingen.

In 1950 kwamen ernstige overtredingen van de bepalingen der Bioscoopwet niet voor.

Toezicht op vreemdelingen.

In 1950 werden in de registers van de Politie ingeschreven 5348 en afgeschreven 5782 vreemdelingen. Aangehouden werden 1172 vreemdelingen.

Uit Rotterdam werden officieel uitgeleid 368 vreemdelingen.

Op 31 december waren in deze gemeente 104 Chinezen gedomicilieerd.

Voorvallen, waardoor de algemene veiligheid in gevaar is gebracht.

Branden.


Volgens het Verslag van de Brandweer waren er in 1950 17 grote branden.

Ongevallen.

Op 3 februari stortte een Dakota van de K.L.M. op 25 mijl afstand van de kust tegenover de mond van de Nieuwe Waterweg brandend in zee. Zeven inzittenden kwamen om het leven.

In de nacht van 21 op 22 november reed een taxi in de Spoorweghaven. De chauffeur en de inzittende kwamen door verdrinking om het leven.

Zedenpolitie.

In het verslagjaar kwamen de navolgende klachten binnen ter zake van:

 • Aanranding van, lastig vallen van of plegen van ontucht met jongens, meisjes en vrouwen 576.

 • Onzedelijke handelingen of rendez-vous in cafés 0.

 • Souteneurs 11.

 • Zwangerschapsverstoring 92.

 • Rendez-vous 127.

 • Schennis der eerbaarheid 351.

 • Overlast van publieke vrouwen 0.

 • Aangehouden werden wegens onzedelijke handelingen in openbare toiletinrichtingen of wegens het veelvuldig en daarom verdacht bezoeken van die inrichtingen in een kort tijdsverloop 419.

 • In bewaring gesteld wegens misdrijf 167.

 • Voor de Officier van Justitie geleid 105.

 • Aantal panden, waarvan de sluiting door Burgemeester en Wethouders werd bevolen ingevolge de Ontuchtverordening 3.

  Drankwet.

  Het maximum aantal vergunningen voor de verkoop van sterke drank voor Rotterdam (zonder Hoek van Holland) is bij Koninklijk Besluit van 29 december 1945, no. 3, met ingang van 1 januari 1946 vastgesteld op 825.

  Op 1 mei 1950 werden uitgeoefend 63 volledige vergunningen (voor tappen en slijten), 623 tapvergunningen, 116 slijtvergunningen en 9 sociëteitsvergunningen, tezamen 811 vergunningen en voorts 10 hotelvergunningen.

  Het maximumaantal verloven A (voor de verkoop van zwak-alcoholische drank) bedroeg op 1 mei 1950 1347. Op 1 mei 1950 werden uitgeoefend 199 verloven A. Het aantal verloven B (voor de verkoop uitsluitend van alcoholvrije drank) bedroeg op 1 mei 1950 410.

  Door de Commissaris der Koningin werden gedurende het verslagjaar 20 toestemmingen verleend voor tijdelijke verkoop van zwak-alcoholische of alcoholvrije dranken op tentoonstellingen, fancy-fairs e.d.

  Het maximumaantal vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein te Hoek van Holland, voor de toepassing van de Drankwet geldende als een afzonderlijke gemeente, is bij Koninklijk Besluit van 10 december 1914, no. 18, bepaald op 7.

  Op 1 mei 1950 werden aldaar uitgeoefend 7 (volledige) vergunningen, 9 verloven A en 4 verloven B.
  Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

  Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

  Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

  Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


 • Familiewapenklein
  wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


  Terug naar de top

  Last update :

  1 December 2020