Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Land van Beloften, gelegen buiten't Hofpoortje van Rotterdam.

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Hofpoort en klik op ENTER
Het Land van Beloften, gelegen buiten't Hofpoortje van Rotterdam.

delfschepoort1670

1670

De Delftse Poort met links de Hofpoort

Het is mij een genoegen u mee te nemen naar Katshoek in de 17de eeuw, waar mijn stamgrootouders Joost Florisz van der Laen (alias Pronck), pottebacker, en zijn vrouw Maertge Leenderts van 7 mei 1643 tot 20 augustus 1649 een huis en erf gelegen buiten het Hofpoortje, genaamd HET LAND VAN BELOFTEN in eigendom hadden en daar een pottenbakkerij begonnen.

Ook wil ik u graag iets vertellen over de voorgeschiedenis van dit gezin, over het pottenbakkersbedrijf in de 17de eeuw en over de omgeving van de pottenbakkerij in die periode.

pottebakker (74K)

Joost Florisz, pottebacker, woonde in 1628 aan de Gasthuislaan in Delft en trouwde daar in 1628 met Maritgen Lenerts. Het echtpaar kreeg 8 kinderen. De opleiding tot pottenbakker heeft Joost in Delft gehad.

In de Delftse pottenbakkersnering in de Gouden Eeuw wordt hij al als pottebacker vermeld en wel als producent van rood pottengoed.

Hier volgt wat informatie over het pottenbakkersbedrijf in die tijd uit het hierboven genoemde boek.Joost is geboren als zoon van Floris Jorisz de Calckmeter en Judith Joosten voor 1617 in Delft, de exacte datum is niet bekend. In 1624 overleden zijn ouders en kwamen zijn twee jongste zussen in het weeshuis terecht, waarschijnlijk door de pestepidemie in Delft toentertijd.

In 1636 huurt Joost Florisz, pottebacker, een huis met erf en pottenbakkerij aan de Delftse Vaart in Rotterdam voor 130 gulden per jaar.

allebroederskloos

Het Allebroersklooster langs de Delftse Vaart in de 16e eeuw

In 1643 koopt Joost Florisz Pronk voor 1500 gulden HET LAND VAN BELOFTEN, beoosten der volmolen aen't gangpadt, belent ten westen 't selve gangpadt, ten oosten Mees Jacobs scheepmaker, streckende voor van cade tot achter aen de voorzegde gang, breed wezende 4 voeten, buijten den drop van huijzinge van Joris Cornelis Buijrman, cleischieter gecomen etc.

Voor 7 mei 1643 was het betreffende huis met erf in bezit van Jacob en Wouter Woutersz van der Bel, metselaer.

Voor 9 mei 1642 was hetzelfde huis met erf, genaamd HET LAND VAN BELOFTEN, eigendom van Andries Jacobs Swaen.
Voor 27 april 1640 was Maritge Schouten, weduwe en boedelhoudster van Leendert Willems, eigenares, die het op 3 april1640 voor 220 gulden had gekocht van Abraham Gerritszoon, wonende in Sijmonshaven, als enig erfgenaam van Gerrit Willemszoon, zijn vader.

Uit: De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590 - 1851.

Aanteekeningen blz. 289.Vereenigingsleven. Hoofdstuk 9.Oud Notarieel Archief Schiedam.

Samenvatting.Verleden ter presentie van etc. J. Bollaert. Notaris Publicus. 1661.Hiermee besluit ik het uitstapje naar HET LAND VAN BELOFTEN, de pottenbakkerij van mijn stamgrootouders buiten 't Hofpoortje van Rotterdam in de 17de eeuw.

Toelichting:


Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 December 2014