Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Rotterdamse koopvaardij omstreeks 1600

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
De Rotterdamse koopvaardij omstreeks 1600


Deze handel was in de eerste plaats handel in hoogwaardige stukgoederen, zoals zijde, fluweel en andere luxegoederen uit Italië, Franse wijnen, Spaanse wol en Engelse lakens, specerijen uit Indië en goud, zilver en verfstoffen uit Spaans Amerika geweest. Een aantal van deze producten werd met wagens over de landwegen van Brabant naar Duitsland vervoerd, terwijl producten van de koperindustrie te Dinant, Namen, Aken en andere plaatsen en gereedschappen, wapens uit Luik, laken en linnen naar de Scheldemarkt werden gebracht. De handel in granen en andere goederen van betrekkelijk lage waarde in verhouding tot hun volume was in Antwerpen van minder betekenis.

Nadat Antwerpen Spaans bezit was geworden, haar verbinding met zee was gesloten en haar kooplieden waren geëmigreerd naar de steden van Holland en Zeeland en de stapelmarkt zich naar Amsterdam en Rotterdam had verplaatst, voegde de handel in deze hoogwaardige stukgoederen zich bij die in haring, granen, bier, zout, hout, teer en ander zogenaamd massagoed. In het Rotterdamse economisch leven wordt dan het type van de grote koopman, zoals Van der Meyden, Van Vredenburch, Jongeneel, Van Walenburch, Kievit, de bekende Van der Veeken en vele anderen meer algemeen. Velen van hen wisten in deze tijd een flink fortuin te verzamelen en kwamen - als ze geen Zuid-Nederlanders of dissenters waren - in de vroedschap.
Er was in deze tijd voor ondernemende lieden in de handel een mogelijkheid om snel fortuin te vergaren. Zo zien we de brouwers en bakkers de graanhandel uitoefenen, terwijl schoenmakers in traan handelen en haringkopers in zout. Rotterdam kreeg op deze wijze haar aandeel in het handelsverkeer van Hollands stapelmarkt en werd reeds op het einde van de zestiende eeuw als belangrijke handelsstad van de Republiek genoemd. Het duurde evenwel nog tot 1630 voor Dordrecht op overtuigende wijze voorbijgestreefd werd.

Met de handel van de Republiek ging ook die van Rotterdam met reuzenschreden vooruit. Men beperkte zich niet meer tot de koopvaardij op Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland en de Oostzeelanden, maar zocht nieuwe wegen en zeilde naar de Middellandse Zee, naar de Spaanse gebieden in Amerika, men begon de walvisvaart in de barre omgeving van Spitsbergen en een ondernemend herbergier begon in 1598 een tocht om de wereld. Een maand eerder dan Olivier van Noord, die eind juli vertrok, was een vloot van vier schepen en een jacht uitgelopen onder Mahu en De Cordes met Oost-Indië als bestemming. Hoe teleurstellend de resultaten ook waren, de kooplieden gaven hun plannen niet op.

Van de grootte van de Rotterdamse koopvaardijvloot en de relatieve betekenis van het handelsverkeer met verschillende landen krijgen wij enigszins een indruk uit een lijst van schepen, die in 1605 vanuit Rotterdam vertrokken. Van de 69 schepen, die uitvoeren gingen er:

De koopvaardij op Frankrijk, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee landen en Engeland, meestal aangeduid als de "westervaart", vormde een complement van de vaart op de Oostzee landen, de "oostervaart". De producten uit de zuidelijke landen gingen met de in de Republiek gezouten haring naar de Oostzeelanden, waar graan en andere goederen werden geladen, die in Frankrijk en andere landen werden afgezet.

Naast de koopvaardij was de visserij de belangrijkste nering van de stad, op het einde van de 16de eeuw uitgeoefend met een vloot van ongeveer 80 buizen. Met de toeneming van de zeescheepvaart ging een uitbreiding van de binnenscheepvaart gepaard.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

26 September 2018