Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De toekomst van de kleinhandel

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Bijenkorf en klik op ENTER
De toekomst van de kleinhandel

De toekomst van de kleinhandel door E. de Korver, secretaris van "Handel en Nijverheid". Uit het Gedenkboek van de Rotterdamsche Middenstandsvereeniging "Handel en Nijverheid" 1919-1929.

Wie zijn schreden richt naar de Schiedamsesingel, daar waar het reuze grote gebouw "De Bijenkorf" verrijzen zal - de enorme vlakte in zich opneemt - zal - als hij tot de handeldrijvende middenstand behoort, gaan mediteren over de toekomst van de winkelier. Het wordt iets groots en imposants, dat reuzencomplex en als men geen winkelier is, kan er voor een Rotterdammer iets verheugends in liggen, dat zo'n modern groots gebouw onze Cool-Boulevard ten zuiden afsluit. Wij mogen op congressen en vergaderingen lang en beduidend redeneren over een "te veel aan winkels", hier komt een maatschappij, die alle theorie slaat en eensklaps in één gebouw een aantal winkels sticht, dat een gehele straat zou vullen.
Nog is het bouwplan groeiende, want een tweetal huizen, die buiten het bestek vielen, zijn er nu ook bijgetrokken. Wat zal de toekomst ons brengen? Moet het u tot angst en vrees wezen, of moet het juist uw energie verhogen om ook tegen dit reuzenlichaam de strijd aan te binden.
Niet versagen.

bijenkorfavond

Als men de roman van Emil Zola leest "Au bonheur des Dames", dan bemerkt men dat de strijd tussen het grootwarenhuis en de gewone winkel reeds van oudere datum is. Ook toen werd angst gevoeld en de oude paraplukoopman/fabrikant, bleef, naast het grote huis in aanbouw, rustig zijn stokken bewerken, tot hem het dak boven het hoofd werd weggebroken. Toen moest hij gaan. Doch de middenstander/winkelier ging niet ten onder. Om die warenhuizen, waar het massaproduct in het groot werd verkocht, ontwikkelden zich de speciaalzaken, die zich gingen toeleggen om fijnere en beter afgewerkte artikelen te verkopen en ondanks de grote moloch, de grote slokop, toch hun bestaan handhaafden.

Waar men in een winkel nog altijd klant is en geen nummer, zal men zich meer op zijn gemak gevoelen. Er vormt zich een zekere band en de winkelier en zijn personeel kennen de smaak van de koper en zijn gewend aan zijn eigenaardigheden, gevoelens, smaak en inzichten. Dat kan een warenhuis nimmer schenken. Men komt er onbekend in en gaat er onbekend uit. Ge zijt - betrekkelijk - lucht. Gelukkig is er nog een overgroot deel van het publiek, dat het massa-artikel de rug toedraait en liefst koopt bij de winkelier die door persoonlijke smaak en ondervinding als het ware een cachet drukt op zijn artikelen. Het zal dus de taak zijn van de winkelier tegenover deze reuzen van het grootkapitaal om door selectie van zijn artikelen de smaak van het publiek te veredelen en daardoor met succes de strijd aan te binden.
Wij kennen in onze stad en juist in de nabijheid van het reuzencomplex nog wel winkels, die door prachtige uitstalling, keur van artikelen en correcte bediening zich ten volle zullen handhaven.

Wat werkt nu voornamelijk mee om de warenhuizen te doen bloeien?
Zéér zeker de verkoop à contant. Geen rekeningen op lange termijn, die weer de nodige administratieve beslommeringen na zich slepen. Geen kwade posten, die in boeken van de gewone winkelier nog een beduidende plaats innemen. Geen extra kortingen aan personeelscoöperaties, waardoor de verkoper denkt zijn omzet te vergroten, maar door het grote aantal die aan dit kwade systeem mee doen, slechts zijn nettowinst beduidend ziet slinken.
Dit zijn voordelen van de warenhuizen, die de gewone winkelier zich zelve ontzegt.

Laat de concurrentie van het grootkapitaal u prikkelen tot meer krachtsinspanning en energie en overname van die regels, waardoor zij hun omzet en winst verhogen.
Als dan het warenkasteel - van huis kan men niet meer spreken - aan de Schiedamsesingel verrezen is, dan zij het u een symbool om al uw geestesgaven aan te wenden tot de bloei van uw zaak. Energie!
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Januari 2017