Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Klacht van Erasmus op de Grote Markt te Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Klacht van Erasmus op de Grote Markt te Rotterdam

In 1893 afgeluisterd.

Hertaling.


Vergeten ben ik, - ja! al staat in duizend boeken,

Dat Rotterdam mij eert en trots is op haar zoon!

Die stad, door mij vermaard in al des aardrijks hoeken,

Stelt op mijn voetstuk mij hier als een zot ten toon.


Ja zeker, als een zot! Bezie maar eens nauwkeurig,

Met hoeveel stof en vuil mijn beelt'nis is bedekt;

'k Ben smerig, schimm'lig zelfs, en ook mijn boek - 't is treurig!-

Is gans onleesbaar thans, zo vies is 't en bevlekt!


"For shame!" zegt de Engelsman, die mij hier komt bezoeken;

"Mais, comme c'est infame!" zo roept de Fransman luid;

De Duitser, ganz bestürzt, zoekt nog in al zijn boeken

Naar 't woord, dat zijn gevoel op juiste wijze uit.


Mijn eigen volk alleen, mijn lieve stadgenoten,

Zij laten mij bedaard hier in mijn smaadheid staan!-

O, 'k zou hen allen wel tot pulver willen stoten!

En, was ik niet zo stram, ik liep hier nog vandaan!
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

12 December 2021