Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Kaspar Heinrich Freiherr von Sierstorpff over Rotterdam in 1802

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Kaspar Heinrich Freiherr von Sierstorpff over Rotterdam in 1802

Vertaald uit het Duits.

Kaspar Heinrich Freiherr von Sierstorpff, 1750-1842, hoofdopzichter van het boswezen en opperjachtmeester in het hertogdom Brunswijk.

Waarnemingen op een reis door de Nederlanden naar Parijs in het elfde jaar van de Grote Republiek. Hamburg, 1804. II, blz. 508-512.

Rotterdam is alles bij elkaar genomen erg krap en naar algemene Hollandse smaak mooi gebouwd; ze is door vele brede kanalen, waarvan de erop gemetselde muren van oevers en kades deels met bomen zijn beplant, doorsneden. Op deze door de aanzienlijke eb en vloed zeer schoon gehouden kanalen liggen de schepen door de hele stad; maar grotendeels alleen die, waarmee de handel op de Maas en de Rijn gedreven wordt.

Het boven de Maas staande standbeeld van Erasmus Roterodamus raakt je toch, als je terugdenkt aan de tijd van deze man van grote verdienste, en hem uit zijn werken enigermate kent, je voelt een soort achting en verering, die je bij sommige grotere standbeelden helemaal niet voelt. Men kan een volk dankbaar zijn, dat het zijn toch met de toenmalige mening niet geheel overeenstemmende medeburgers op dergelijke wijze vereert; en dat ook Bayle, die Erasmus zowel in geest als in kennis ver de baas was, en ook in Rotterdam openbaar leraar was, en daar tenslotte bij zijn vriend Leers zijn meesterwerk, het bekende woordenboek afmaakte, een erezuil verdiende, zo zou ik ze toch niet als van gelijke grootte willen zien, hoe menig aangenaam uur ik ook aan hem te danken heb.

Een grote dodengalerij leidde me in de kerk van de heilige Laurens, waarin ik anders dan gebruikelijk in gereformeerde kerken rijk uiterlijk vertoon van marmer en erts zag, en waar ook aan een groter orgel al 15 jaar gewerkt wordt, dat over de honderdduizend florijn moet kosten. Voor dit alles worden de meeste kosten grotendeels door het begrafenisgeld gedekt; want naar de daar te misprijzen gewoonte worden vaak in één week twee tot vier voorname personen in de kerk begraven, waarbij de meerdere rijen boven elkaar staande lijken de hier toch al vochtige lucht verpesten. Iedereen moet zijn plaats met minstens 40 florijn betalen, en, omdat in Holland al het bezienswaardige getaxeerd is, moeten hier, om de kerk te bekijken 2 stuivers en om over de stad te kunnen uitkijken, 6 stuivers betaald worden, waarbij de koster nog een paar stuivers verlangde, die hij dan ook eerlijk verdiend had.

Veel, wat het nationale karakter zo echt duidelijk afschildert, heb ik vooral in Rotterdam waargenomen, waar het oude ras der moerasbewoners van deze streek nog zuiverder, dan in andere meer door vreemdelingen bezochte steden, behouden schijnt te zijn. Alle mensen hebben een vet, goed doorvoed, eerzaam voorkomen. Alle vrouwen lijken een en dezelfde familiegelaatsuitdrukking en echt gezonde sappen te hebben; zelfs de jongste meisjes uit de lagere klasse lopen nog gekleed zoals 200 jaar geleden en als een man getrouwd is, dan zoekt hij de volle eer van huisvader zijn door de pompeuze, nationale pruik en een daarbij passende, wijde, flink van knopen voorziene rokjas, om het geheel compleet te maken, te dragen. De rijke schippers, hoofden van gilden, en kooplieden van de oude stempel, dragen heel buitensporige pruiken, waarin ik tot 56 dikke krullen geteld heb, en hun vrouwen hebben zoveel kleren aan het lijf, dat men daarmee tien andere vrouwen voldoende zou kunnen kleden. Wat een contrast tussen zo'n welgestelde Rotterdamse vrouw en de Franse vrouwen, gekleed om zo weg te vliegen.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Mei 2022