Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Prof. N.G. van Kampen beschrijft Rotterdam in 1838

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Prof. N.G. van Kampen beschrijft Rotterdam in 1838

Nicolaas Godfried van Kampen, 1776-1839, hoogleraar in de Nederlandse letterkunde en de vaderlandse geschiedenis aan het Atheneum te Amsterdam. Gezigten in Holland en Belgie... Amsterdam, z.j., blz. 74 vlg.

De buitenstad van Rotterdam, met mooie huizen, brede havens en een massa grote schepen prijkende, en die zich met de heerlijke kaai, de Boompjes genoemd en met prachtige huizen gezoomd en het niet minder prachtige Haringvliet, wel een half uur gaans langs de Maas uitstrekt, behoort zeker tot de mooiste steden van Holland. Aan de oostzijde van de buitenstad staat de grote scheepstimmerwerf met 's Rijks Magazijn, een aanzienlijk gebouw. Minder fraai is de binnenstad aan de landzijde, die een stompe driehoek vormt en veel nauwe, minder aanzienlijke straten heeft. Tussen deze beide gedeelten is de lange en met rijke winkels versierde Hoogstraat, het hoogste gedeelte der stad, de afscheiding.

Het gewoel in deze koopstad is, vooral op marktdagen, zeer groot. Haar Beurs, die zich van buiten fraaier voordoet dan de oude Amsterdamse, staat op de twee levendige havens, de Blaak en het Westnieuwland. De brede stenen brug, die van daar naar de buitenstad leidt, is onlangs geheel vernieuwd. Het Stadhuis, van achter op de Hoogstraat, van voren op de Kaasmarkt uitkomende, is onlangs met grote kosten, volgens sommigen met minder smaak, verfraaid, en van buiten van een colonnade, van binnen van prachtige zalen en vestibules met kariatiden (gewelfdragende vrouwenbeelden) voorzien. Alles duidt hier voorspoed en rijkdom aan.

De verbazend snel toegenomen stoomvaart, waarvoor de stoomboten op het naburige eiland Feijenoord worden gebouwd, zowel op Engeland, met welk land geen Hollandse stad zoveel betrekkingen heeft, als op de Rijn, de Maas en de Schelde; de vaart op Oost-IndiŽ, waarin Rotterdam de hoofdstad evenaart, zo niet overtreft, en de zeer rijke van daar ontvangen ladingen meestal naar Duitsland en Zwitserland verzendt. Dit alles heeft Rotterdam zozeer doen bloeien, dat men het bijna vergeten woord "vergroting" daar weer gehoord heeft. Doch er schijnen zich moeilijkheden daartegen voor te doen, hoezeer de pakhuizen de massa goederen niet kunnen bevatten, en men die tot in de naburige plaatsen moet bergen, en dat de huishuur verbazend hoog is gerezen. Kortom: Rotterdam vertoont nog het oude Holland der zeventiende en achttiende eeuw...
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Maart 2018