Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Prof. F.I. Jordan bezoekt in het jaar 1834 een inrichting van vermaak in Rotterdam

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Prof. F.I. Jordan bezoekt in het jaar 1834 een inrichting van vermaak in Rotterdam

Fedor Iwanowitsj Jordan, graveur en professor aan de Academie van Beeldende Kunsten te St. Petersburg. Zapiski rektora i professora akademii goedosjest Fedora Iwanowitsja Jordan. Moskwa, 1918, blz. 128.

De stad Rotterdam leek mij heel schilderachtig. De havens komen tot diep in de stad; als je door de straten wandelt, dan zie je hier en daar masten, die als het ware uit de havens naast je tevoorschijn komen.

Niet wetende hoe de avond door te brengen, volgde ik met mijn reisgenoot, de Engelsman, onze gids, die ons naar een soort inrichting van vermaak bracht. Toen wij binnenkwamen, zagen wij een reusachtige zaal, waarin veel matrozen, kapiteins en vreemdelingen waren. Na korte tijd kwamen twintig jonge, blozende meisjes binnen, allen eender gekleed, die in een kring gingen rondlopen. De matrozen spraken hen aan; sommigen dansten; op een podium zaten de muzikanten.

Ik ging zitten op een van de banken, die langs de muren stonden; mijn reisgenoot, de Engelsman, maakte een praatje met een van de meisjes en ging er met haar vandoor. Ik zat mij te vervelen; er ging een tijd voorbij, maar hij kwam niet terug. Ik zond onze cicerone naar hem toe en die kwam terug met het antwoord, dat hij gauw zou komen. Hij kwam echter niet opdagen. Ik verloor mijn geduld en verlangde naar rust na de reis. Toen evenwel kwam de gids met de boodschap, dat de Engelsman mij wilde spreken.

Ik ging naar hem toe door een draaideur en hoorde zijn stem, die mij toeriep, hem tien shilling te geven. Ik stuurde ze naar boven, waarop hij hollend de trap afkwam al vloekende op zijn "geliefde". Hij zei: "Wat een afzetterij! Zij heeft mij helemaal bestolen. Ik had met haar in de zaal een bepaalde prijs afgesproken en zij was de hele tijd erg vriendelijk. Maar toen ik op haar kamer kwam deed ze, of ze mij niet kende, verlangde een fles dure wijn, parfum, crème en toen ik voor die onvoorziene uitgaven geen geld had, hield ze mij vast. Ik begon al bang te worden, dat ik hier vermoord zou worden en ik dank u hartelijk dat u mij gered heeft".
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

23 Maart 2018