Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Johann Wilhelm, Paltsgraaf, over Rotterdam in 1676

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Rotterdam en klik op ENTER
Johann Wilhelm, Paltsgraaf, over Rotterdam in 1676

Hertaling.

Johann Wilhelm, later keurvorst van Palts (1658-1716), wiens opvoeding in handen van de Jezuïeten was, maakte onder leiding van een van hen, Joh. Pakenius, van wie dit reisverhaal afkomstig is, als achttienjarige zijn grote reis.

Hercules Prodicius seu Carolus Juliae, Cliviae ac Montium princeps in Ioanne Wilhelmo Comite Palatino Rheni Nepote. Post saeculum redivivus. Coloniae Agrippinae, 1695, blz. 54 vlg.

Vervolgens kwam vanuit de verte de stad in zicht, met haar havens die van de Maas uit in haar binnendringen; en daags voor Kerstmis tegen de avond, liepen wij Rotterdam binnen, dat met zijn straten en havens, zijn bruggen en gebouwen, zijn schepen, zijn handel en zijn welvaart, bijna voor geen andere Europese stapelplaats onderdoet.

De marmeren beelden, de trofeeën en grafschriften in de Grote Kerk, leggen getuigenis af, hoe groot en talrijk de helden zijn, die sedert lange tijd vanuit deze stad op ondernemingen ter zee zijn uitgetrokken. Hier laat ik volgen het grafschrift ter ere van Witte de With, die in het jaar 1659 in de Sont het leven liet:

-Sic redeunt, quos honor et virtus remittunt.-

-Zó is de terugkeer van hen, die geëerd om hun dapperheid weerom komen.-
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 September 2021