Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Jean Weymans, capiteyn, coopman en verwer aan de oostzijde van de Schie in de Gouden Eeuw

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Schie en klik op ENTER
Jean Weymans, capiteyn, coopman en verwer aan de oostzijde van de Schie in de Gouden Eeuw

De belangrijkste tak der manufactuurverwerij in de 17de eeuw was de lakenverwerij.
Behalve in de lakenverwerij werd de verwerij ook uitgeoefend door enkele Zuid-Nederlandse lijnwaadverwers, zijdeverwers en kousenverwers wier bedrijven van geringer betekenis waren.

verwers (38K)

Over de verfstoffen, die door de Rotterdamse manufactuurverwerij verwerkt plachten te worden, geeft het Rotterdamsche Makelaarstarief van 1632 voorlopige aanwijzingen. Wij vinden daarin vermeld de gewone blauwe en rode verfstoffen: de weede of pastel en de indigo, de meekrap en de cochenille.

Vervolgens noemt het Tarief de verfhouten: Brazilie-, Ebben- en Campechehout, diverse verfstoffen als vermiljoen, koperrood, Spaans groen en bijtstoffen als aluin, wijnsteen en potas.

Andere verfstoffen worden niet met name aangegeven, doch samengevat als allerlei verven. Daardoor is het te verklaren dat wij de gewone gele verfstof, de wouw, niet genoemd vinden, evenmin als de galnoten, die genoemd werden bij het zwartverven.
Johannes Weyckmans, in 1630 omstreeks 22 jaar oud, gaat in dat jaar als seylmakershulp op het schip Delfshaven naar Oostindien. Hij benoemt zijn familieleden tot erfgenamen. De testateur wordt Weyckmans of Weymans genoemd.

In 1654 verkocht Dirck Willemsz van Noorden aan Johan Weymans een stuk weiland van 2,5 margen in Blommersdijck en een tuin met tuinhuisje aldaar, ten zuiden uitkomend op het Hof van Weena. De koopsom bedroeg 38.090 gulden, waarvoor een betalingsregeling werd afgesproken.
De verwerij en de ramen van Jean Weymans waren gelegen aan de oostzijde van de Schie. Jean Weymans was capiteyn van een compagnie burgerie en hij diende eveneens bij de Compagnie die op Groenlant voer.
Op 1 september 1664 verklaren drie heren op verzoek van Cornelis Joosten Roos, corporael van de adelborsten compagnie van capiteyn Weymans, dat op de maandag van de Rotterdamse kermis jl., nadat zij de capiteyn, de vendrig en de sergeant hadden thuisgebracht, zij voor het huis van Roos in de Boomkens zijn gekomen en daar enige salvo's hebben gelost om hun afscheid te vieren. Ene Adam Sarelsz, rotsgesel van de voornoemde capiteyn Weymans, schiet na een roemer wijn studieuselijk of opzettelijk van achteren de hoed van het hoofd van Roos.
Johannes van Erckenraet zegt tegen Adam dat hij qualijk doet en de corporael affronteert. De inmiddels gearriveerde broer van Adam antwoordt dat Van Erckenraet liegt dat zijn broer dat gedaan heeft en dat Van Erckenraet probeert de burgers in het tumult in oproer te brengen.

Gerard Mutter verkoopt op 30 april 1684 aan Aeltge Danielsdr o.a. een aandeel ten laste van James Allen te Bridgines in Schotlant ten bedrage van 1268 gulden, wegens 72,5 oxhoofden rijnschen en franschen wijn, door hem aan Allen meegegeven.
Als arbiters treden op Jean Weijmans en Mattheus Sommans.

Hiermee besluit ik het verhaal van Jean Weymans, capiteyn, coopman en verwer aan de oostzijde van de Schie in de Gouden Eeuw.
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Februari 2015