Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over een huis aan de Rotte: Fabrieksstraat nr. 1

Een bijdrage van Jan Visser

Beide broers Wagner werden opgeroepen voor dienstplicht onder de Pruisen, maar besloten om niet meer terug te aan en in Nederland te blijven. Zij werden in de ogen der Pruisen deserteurs!

moritzwagner

Moritz Wagner

Inmiddels was Moritz Wagner in Rotterdam getrouwd met Anna Maria de Jong. Zij vertrokken naar Londen (Groot-Brittannië). Zijn beroep was pianomaker. Misschien heeft hij gewerkt bij Kirkman gezien de relatie met Rijken en De Lange?

In Londen (adres: Tranquilla Terrace, Hammersmith, momenteel: Chancellor Road) verbleven zij ongeveer tien jaar. Daar werden vier kinderen geboren nl. Heinrich George (1864), Maria Louise (1866), Moritz Leonhardt (1867) en Anna Katharine (1874).

Door hun geboorte hadden de kinderen de Britse nationaliteit.

Moritz, Anna Maria en kinderen Wagner keerden ongeveer 1875 terug naar Nederland. Hij werd timmerman in Rotterdam.

Er werden in Nederland nog twee zonen geboren nl. Philipp Cornelis (1876) en Adolph Carl (1881). De laatste stierf echter vier dagen na zijn geboorte.

Zijn broer emigreerde naar Amerika en begon daar met een pianofabriekje, later bekend onder de naam "Wagner"-vleugels.

Moritz bouwde bij het Zwaanshals in de Fabrieksstraat (nr. 1) aan de Rotte een eigen huis. (Dit is in 1974 helaas afgebroken. Het werd toen onteigend, omdat er een spoorwegviaduct moest komen. Maar de spoorlijn is er echter nooit gekomen!)

Het geld om het huis aan de Rotte te kunnen bouwen had Moritz op zeer spectaculaire manier verkregen! Indertijd had hij met een aantal mensen een lot gekocht in de Hamburgse Loterij. Op dit lot viel een grote prijs, die uiteraard verdeeld moest worden. Met zijn deel uit die prijs kocht Moritz een heel lot.
En het onmogelijke gebeurde: op dit lot viel de hoofdprijs! Met dat geld kon nu een groot huis gebouwd worden aan de Rotte.

huisaanderotte

In de "mooie" kamer van het huis aan de Rotte kwam een fraai notenhouten ameublement te staan: een porseleinkast, een tafel en vier met lichtblauw satijn beklede stoelen. Op doordeweekse dagen waren de stoelen met witte hoezen bedekt en alleen op zondag werd de kamer gebruikt. Volgens latere familieoverlevering waren de meubels afkomstig van vader Philipp Wagner, die ze als geschenk had gekregen van een Duitse prins, één van de regeerders van een klein vorstendom, van wie Philipp hofleverancier was.

Moritz (de timmerman) bouwde bootjes, die hij verhuurde aan mensen om er mee op de Rotte te varen.
Hij bouwde huizen die hij verhuurde en Anna Maria haalde wekelijks de huur op.

Moritz stierf in 1889. Anna Maria in 1923. Op de grafsteen staat bij haar naam:

Gij zijt heengegaan
maar niet gestorven
in de harten uwer kinderen

Toen Anna Maria overleden was, bleek heel veel huurgeld verdwenen…

Na lang zoeken bleek dat zij het geld had verstopt in oude tijdschriften (Prinsen)

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Maart 2007