Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het huishoudboekje van de betere stand van Rotterdam

Uit o.m. belastingarchieven is nog vaak te achterhalen wat de, laten we maar noemen, welstand was van een bepaalde familie.

Zoo is bekend dat rond 1860 slechts 150 tot 200 inwoners van Rotterdam meer dan dfl 250,= personele belasting betaalden, ca 1000 inwoners betaalden dfl 100,= personele belasting per jaar.

Dergelijke families hielden ook vaak een soort huishoudboekje bij (of lieten dat doen), op jaarbasis en in zoo'n lijstje staat dan ook vaak hoeveel personele belasting werd afgedragen en op deze manier kan worden ingeschat tot welke categorie het gezin hoogstwaarschijnlijk heeft behoord.
Ook is natuurlijk interessant te lezen hoeveel men t.o.v. de andere bedragen uitgaf aan bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Wat zoo'n hulp allemaal moest doen, dat kun je lezen in
dit verhaal.

Nieuwsgierig natuurlijk, lees maar eens mee dan....en alles in 19e eeuwse guldens natuurlijk

En nu mag je natuurlijk zelf inschatten wie de hoogste welstand bezat....

Nog zoo maar wat voorbeelden, stadsarchitekt Pieter Adams (1778 - 1846) verdiende per jaar dfl 3000,=, geen ondernemer die er aan dacht dit baantje te gaan doen natuurlijk.

Een Hervormde Dominee, iemand met een zeer hoge status in die jaren natuurlijk, verdiende rond 1880 dfl 2300,= per jaar, en dus kijk de bovenstaande tabellen nog maar eens na....

Maar toch leefden de hogere stand in onze 2004 ogen niet overdreven luxueus, aldus een Duitse dominee die ooit mocht mee eten:


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 April 2004