Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Hof van Weena

Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email:
aad@engelfriet.net

Op onze site kun je meer vinden over de in dit verhaal genoemde namen en aspekten, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Weena en klik op ENTER
Het Hof van Weena

hofvanweena1400

vermoedelijk een fantasie tekening van het Hof van Weena,
zoals het eruit zou hebben gezien rond 1400

Het Hof van Weena was gelegen aan de westzijde van de Leuve, een zijtak van de Rotte, komend uit Krooswijk en uitmondend in de Maas.
De naam is naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van Wedena, de Wijde A, een aftakking van de Rotte.
Het bouwjaar ervan is onbekend, maar men neemt aan dat Christiaan van Wassenaar, burggraaf van Leiden, het omstreeks het jaar 1136 stichtte.
Over hoe groot het slot was en hoe het er uitzag verschillen deskundigen van mening.

Volgens overleveringen verwisselde Jacob van Wassenaar, de kleinzoon van eerdergenoemde Christiaan, noodgedwongen als straf voor een begane manslag zijn naam voor die van Boekel. Dit feit zou begaan zijn met een beukel of boekelaar en daarin zou de aanleiding voor het aannemen van een nieuwe naam gezocht moeten worden.

"De Beukelaar" is de titel die een onbekende dichter gaf aan de beschrijving van het droevige voorval. In totaal zijn er 20 coupletten.

beukelaar

Enige losse coupletten uit "De Beukelaar":

Reinier, kleinzoon van Jacob Boekel, herbouwde in 1261 slot Bulgersteyn.
Daar deze Reinier kinderloos stierf, kwamen alle bezittingen: Berkel, Bleiswijk, Boekelsdijk, Blommersdijk, Weena, Landen van Cool en Bulgersteyn aan Gijsbrecht Boekel, de zoon van Reiniers broer.
Tussen Weena en Bulgersteyn bestond een levendig verkeer en er werden speciale paden en wegen aangelegd, o.a. de Oppert, de Westewagenstraat en de Zandstraat.

wapenboekels

hofvanweena17

Er wordt zelfs beweerd dat het Hof van Weena meestal als residentie diende voor de eigenaars van Bulgersteyn en dat deze daar op bepaalde dagen de vierschaar (een vierkant van vier banken, waarbinnen recht werd gesproken) spanden over geheel Schieland.

De bezitters van het Hof van Weena oefenden "de hoge gerechtigdheid" uit, niet alleen over de omgelegen landen, maar ook over Rotterdam, zelfs nadat het een stad geworden was, waar zij met toestemming van de graaf de regering en de "hoofdofficier" aanstelden.
Zij hadden de sleutels van de stadspoort waar zij, bij dag en nacht, vrijelijk in en uit konden gaan.
Dit bleef zo tot 1270, toen Floris V een nieuwe orde van zaken invoerde en de stad meer privileges gaf.

Er hebben dappere mannen op Weena gewoond.
Toen in 1395 Dirk Beukel zijn vader was opgevolgd, bracht graaf Willem V een bezoek aan Weena om zijn medestrijders te danken.
Zo ontstond het nieuwe stadswapen van Rotterdam met het groene veld van Weena, de leeuwen van het grafelijke wapen (2 rode Hollandse leeuwen en 2 zwarte leeuwen van Henegouwen) en de zilveren balk, die de Rotte zou voorstellen stromend door groene weiden. De zilveren balk werd later vertikaal weergegeven, omdat de Rotte van Noord naar Zuid door Rotterdam stroomt, i.p.v. Oost naar West vlak voor het Hof van Weena, erna maakt de Rotte zijn beroemde knik en stroomde via verschillende vertakkingen naar de Merwe, nu de Maas genoemd.

familiewapenruigrok

De Wapenkleuren van de Heren van Weena

stadswapen

Stadswapen Gemeente Rotterdam

In 1948 werd toegevoegd

Sterker door Strijd

In 1426 viel Weena in handen van Willem van der Nagel, die van gravin Jacoba van Beieren de opdracht kreeg alle sloten van haar vijanden te vernielen. Ook slot Bulgersteyn werd verwoest.
Met Weena ging een aantal zeer belangrijke archiefstukken verloren, betrekking hebbend op de geschiedenis van de stad Rotterdam. Het slot werd niet meer herbouwd.
Tijdens de Spaanse troebelen gingen de nog overeind staande resten verloren.

Dit zuchtte een onbekende dichter uit 1661.

In 1498 werd Jacob van Almonde, meesterknaap van de houtvesterij van Holland, beleend met het huis en de hofstede Weena, benevens de 7 morgen land, die erbij hoorden en met de heerlijkheid van Beukelsdijk en Blommersdijk.

In 1590 kocht het stadsbestuur van Rotterdam het Hof van Weena, groot 7 morgen land, van Jacob van Almonde Jansz, die echter nog verscheidene rechten behield, waarvoor de stad hem jaarlijks moest betalen.

Er werden percelen van deze grond in erfpacht uitgegeven aan particulieren om er hun lakenramen te zetten in het jaar 1592.

In 1596 verkocht jonkheer Jacob van Almonde de ambachtsheerlijkheid van Cool, Beukelsdijk en Blommersdijk aan de stad Rotterdam.

Voor een bedrag van 10500 Caroli guldens kocht de stad Rotterdam tenslotte in 1661 de laatste rechten van de erfgenamen van Weena, zodat de heren der stad Rotterdam toen geheel heren van Weena, ambachtsheren van Boekel, Oost- en West-Blommersdijk en de landen van Cool zijn geworden.

hofweena1426

hofweena2012
Een zeer gewaardeerde bijdrage van Gerrie van der Laan

Heb je een vraag of opmerking voor Gerrie van der Laan, stuur dan Aad, de webmaster, een email: aad@engelfriet.net

Op onze site kun je nog meer verhalen vinden van haar, gebruik daarvoor onze zoekmachine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Gerrie van der Laan en klik op ENTER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 Oktober 2014